די נעיווי האט געמאלדן אז זיי האבן שוין אפגעפונען א טייל פון די צען קערפער וועלכע זענען געווען פארשווינדען זינט די צוזאמענשטויס פון די ״דשאן מקעין״ שיף אינעם פאסיפישן ים נעבן סינגאפור, די זוך אקציעס ווערן דורכגעפירט אינאיינעם מיט די הילף פון די מאלאזישער מיליטער, עטליכע קערפער זענען אפגעפונגען געווארן צווישן די ברוכווארג פון די געשעדיגטע טייל פונעם שיף. דער שיף איז אפגעפירט געווארן צו די פארט איז סינגאפור ווי זי וועט אריבערגיין א טיילווייזע רענאוואציע און פון דארט צוריקגעפירט ווערן פאר פארריכטונג ביי איר באזע. די מיליטער האט געעפנט א אויספארשונג אבער האט שוין געזאגט אז עס איז ווארשיינליך געווען א פארנאכלעסיגקייט פון די זעלנער וועלכע האט געפירט צו די טראגעדיע.

בילד: קערפער פון אומגעקומען מאטראזן אפגעפונען

בילד: קערפער פון אומגעקומען מאטראזן אפגעפונען

בילד: קערפער פון אומגעקומען מאטראזן אפגעפונען

מאפע: קערפער פון אומגעקומען מאטראזן אפגעפונען

בילד: קערפער פון אומגעקומען מאטראזן אפגעפונען

גענומען מיט רשות פון פיינע נייעס

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל