ניו יארק – לאנגע וואכן און מאנאטן גרייט מען זיך שוין דערצו, און אט איז דער טאג דא, יום ב' שופטים ער"ח אלול ה' אלפים שנת תשע"ז לפ"ג, ווען עס וועט געזען ווערן די זעלטענע פולקאמע ליקוי חמה אין די הימלען העכער די פאראייניגטע שטאטן, און מיליאנען איבער'ן לאנד וועלן שטיין אויף די גאסן אין די נאכמיטאג שטונדן מיטצוהאלטן דעם היסטארישן מאמענט – פארשטייט זיך אנגעקליידט מיט די ספעציעלע "ליקוי חמה ברילן", היות אן דעם איז געפארפול צו קוקן דירעקט אויף דער זון.

אין קורצן און אויפן פשוט'סטן וועג ערקלערט, וועט די ליקוי חמה פאסירן ווען די לבנה וועט זיך רוקן פארנט פון דער זון וועלכע באלייכט אונזער וועלטל, און די לבנה וועט אזוי באדעקן דעם שיין פון דער זון. דאס איז גראדע א זאך וואס פאסירט גאנץ אפט, אבער די יעצטיגע ליקוי חמה ווערט באצייכנט אלס א "טאטאלע ליקוי חמה", וואס באדייט אז די לבנה וועט נישט טיילווייז באדעקן די זון, נאר גענצליך, און דאס לעצטע מאל וואס אזוינס האט פאסירט העכער אמעריקע, איז געווען אין יאר 918' למספרם.

אין דער אלגעמיינער וועלט, ווערט די היסטארישע געשעעניש אויסגענוצט פאר ביזנעס צוועקן, פאר וויסנשאפט און פארשונגען, אבער פאר אידישע קינדער, וועלכע וועלן מיטהאלטן די ליקוי חמה, וועט דאס זיין א מאמענט צו זען ווי וואונדערליך עס ארבעטן די צבאות השמים, די זון, די לבנה, די כוכבים ומזלות, וואס דער גרויסער באשעפער האט אוועקגעשטעלט, און מ'וועט קאלעקטיוו אויסשרייען "מה רבו מעשיך ה' כולם בחכמה עשית"!

אינפארמאציע און אנווייזונגען איבער דער ליקוי חמה


  • עס איז הונדערט פראצענט שעדליך צו קוקן אויף דער זון אויב טראגט מען נישט די ספעציעלע ליקוי חמה ברילן. מ'קען ליידן ערנסטע שאדנס אויף די אויגן, אדער בלינד ווערן ל"ע.
  • צו וויסן צי מ'האט איינגעקויפט אויטענטישע ברילן אדער פאלשע, דארף מען זען ס'זאל האבן דעם סימבאל פון די ISO מיט די ציפערן "12312-2".
  • אויב איז מען נישט זיכער צי די ברילן זענען אויטענטיש, קען מען עס אויספרובירן דורכ'ן אריינשיינען מיט א פלעשלייט דערין. אויב זעט מען דורך דעם שיין, איז עס פאלש, ווייל די אויטענטישע לאזט נאר דורך די זון.
  • אויב האט מען למעשה נישט אנגעיאגט צו קויפן די ברילן, קען מען קוקן אויף די זון דורכ'ן מאכן מיט די הענט א פיצינקע לאך דורך די פינגערס. אבער מ'זאל זיין זייער געהיטן נישט צו קוקן צו לאנג.
  • ווען די לבנה וועט באדעקן די זון 100 פראצענט, מעג מען אויסטאן די ברילן און קוקן אויף די זון. אין ניו יארק וועט די זון נישט זיין 100 פראצענט באדעקט, מוז מען דעריבער בלייבן מיט די ברילן די גאנצע צייט.
  • פרובירט נישט צו כאפן בילדער פון די ליקוי חמה, סיי ווייל מ'דארף האבן דערפאר גאר ספעציעלע קאמערעס, און סיי ווייל איר ווילט נישט פארפאסן די היסטארישע מאמענט מיט'ן זיין פארנומען כאפן בילדער...


גענויע "ליקוי חמה" צייטן פאר אלע אידישע געגנטער

וויליאמסבורג און בארא פארק:
די ליקוי וועט זיך אנהייבן 1:23 נאכמיטאג און וועט זיך ענדיגן 4:01 נאכמיטאג. די שטערקסטע פינצטער וועט זיין אום 2:45:01, ווען די לבנה וועט פארדעקן 71.5 פראצענט פון דער זון.

מאנסי:
די ליקוי וועט זיך אנהייבן 1:23 נאכמיטאג און וועט זיך ענדיגן 4:00 נאכמיטאג. די שטערקסטע פינצטער וועט זיין אום 2:43:14, ווען די לבנה וועט פארדעקן 70.6 פראצענט פון דער זון.

קרית יואל:
די ליקוי וועט זיך אנהייבן 1:22 נאכמיטאג און וועט זיך ענדיגן 3:59 נאכמיטאג. די שטערקסטע פינצטער וועט זיין אום 2:43:43, ווען די לבנה וועט פארדעקן 70.2 פראצענט פון דער זון.

לעיקוואוד:
די ליקוי וועט זיך אנהייבן 1:23 נאכמיטאג און וועט זיך ענדיגן 4:02 נאכמיטאג. די שטערקסטע פינצטער וועט זיין אום 2:45:39, ווען די לבנה וועט פארדעקן 73.6 פראצענט פון דער זון.

בלומינגבורג:
די ליקוי וועט זיך אנהייבן 1:22 נאכמיטאג און וועט זיך ענדיגן 3:58 נאכמיטאג. די שטערקסטע פינצטער וועט זיין אום 2:42:58, ווען די לבנה וועט פארדעקן 69.7 פראצענט פון דער זון.

דזשערסי סיטי:
די ליקוי וועט זיך אנהייבן 1:23 נאכמיטאג און וועט זיך ענדיגן 4:01 נאכמיטאג. די שטערקסטע פינצטער וועט זיין אום 2:44:52, ווען די לבנה וועט פארדעקן 71.7 פראצענט פון דער זון.

בילד: שאו מרום עיניכם: היינט וועט געזען ווערן היסטארישע פולקאמע ליקוי חמה

לייענט צענדליגע ארטיקלען איבער די ליקוי חמה


קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל