אידישע וועטער באריכטניו יארק סיטי
מאנטאג-🌤88
נאכט-⛈? 72
דינסטאג-🌤92
נאכט- ⛈?75
מיטוואך - 🌤86
דאנערשטאג-🌤80
פרייטאג-🌤78
שבת-🌤78
זונטאג-☀️78

לעיקוואד
מאנטאג-🌤86
נאכט-⛈? 72
דינסטאג-🌤90
נאכט- ⛈?73
מיטוואך - ⛈/🌤86
דאנערשטאג-🌤79
פרייטאג-🌤78
שבת-🌤78
זונטאג-☀️78

קעטסקילס
מאנטאג-🌤80
נאכט-⛈? 64
דינסטאג-🌦?85
נאכט- ⛈65
מיטוואך - 🌤73
דאנערשטאג-🌤70
פרייטאג-🌤70
שבת-🌤70
זונטאג-☀️73

מאנסי און קרית יואל
מאנטאג-🌤85
נאכט-⛈? 68
דינסטאג-🌦?88
נאכט- ⛈?68
מיטוואך - 🌤78
דאנערשטאג-🌤75
פרייטאג-🌤75
שבת-🌤75
זונטאג-☀️75

מאנטריאל
(קרית טאהש נעמט אראפ 3 דעגריס)
מאנטאג-🌤84
נאכט-🌛 68
דינסטאג-🌦?86
נאכט- ⛈60
מיטוואך - 🌤72
דאנערשטאג-🌤70
פרייטאג-🌤70
שבת-🌤72
זונטאג-☀️72

ניו העמפשער
מאנטאג-🌤82
נאכט-🌛60
דינסטאג-🌦?83
נאכט- ⛈64
מיטוואך - 🌤75
דאנערשטאג-🌤68
פרייטאג-🌤70
שבת-🌤70
זונטאג-☀️70
א ? מיינט אז עס איז וויניגער ווי 50% מעגליך.

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל