די פעלקער פאראיין מענטשן רעכט קאנסול האט שארף פארלאנגט פון נארט קארעא אן ערקלערונג איבער דעם אמעריקאנער 22 יעריגער סטודענט אטא ווערמביער וועלכער איז געווען אין א טיפע קאמאו פאר איבער 15 מאנאטן אן דעם וואס די פאמיליע האט געוויסט דערפון אן צו באקומען מעדיצינישע באהאנדלונג, דער הויפט פון די מענטשן רעכט קאנסיל האט געזאגט ״טראץ וואס מיר באגריסן די באפרייאונג פון אטא ווערמביער, פארלאנגען מיר אבער א קלארע ענטפער איבער די צושטאנד און וואס האט געברענגט דערצו אז זיין געזונט צושטאנד האט זיך אזוי דערקייקלט״ דאס קומט א טאג נאכדעם וואס דער פאטער האט געזאגט עפנטליך אז ער גלייבט נישט די ווערסיע וואס די רעזשים האט אים געזאגט אז ער איז קראנק געווארן צוליב א עסן פארגיפטונג און א שלאף פיל.קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל