מציג פוסטים מתאריך מרץ, 2017

רעגיאנאל ביקור חולים: לאמיר רעדן פון מענטל העלט

עדיטאריעל: מיין עיקר תכלית פון דאווענען איז נישט אויף צו געהאלפן ווערן!

וואס איז תפילה? לאמיר פאר א מינוט לייגן אין די זייט די חלקים פון שבח און הו…