מציג פוסטים מתאריך נובמבר, 2014

ספעיס שיף לאנדעט אויף א קאמעט [בילדער]

יוראפ האט היינט טרומפאירט מיט איר דערגרייכונג. נאך א צען יאריגע רייזע האט א ספ…