אידישע נייעס
מציג פוסטים מתאריך דצמבר, 2014

שאו סביב עיניך וראו (פאקטן איבער 'ספעיס')

שאו סביב עיניך וראו! אונז לעבן אין א וועלט פאריאגט, פארפלאגט, און עס איז נישטא…