מציג פוסטים מתאריך דצמבר, 2013

פאר'סמ'טע מייזן אויסצוראטן שלענג [ווידיא]

גואם – די רעגירונג אין גואם, א פאציפישע אינזל טעריטאריע וואס באלאנגט צו אמערי…