מציג פוסטים מתאריך פברואר, 2013

הארץ אטאקע ליידנדער קלאגט אן לופטליניע

טעקסאס – א מאן וועלכער האט געליטן א הארץ אטאקע ביים רייזן אויף א קאנטינענטאל …