מציג פוסטים מתאריך 2012

טורמע פאר בערד שניידער

אהייא – אן עקסטרעמע גרופע פון דער אמיש לייט סעקטע, וועלכע האבן אטאקירט אנדערע…

צו מיין טייערע ברודער שיחי'

צו מיין טייערע ברודער שיחי'; איך וויל דיר שרייבן דא אפאר קורצע שורות פו…