בארא פארק - א גרופע פון בילדינג-דעפארטמענט אינספעקטארס האבן זיך היינט אראפגעלאזט איבער בארא פארק אויף דרייצענטע גאס און אויסגעטיילט געלט-שטראפן פאר געשעפטן וועלכע טוען זיך נישט האלטן צו די רעגירונגס גיידליינס.

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל