ארטיקל געשריבן דורך יהוסף כ"ץ צו אידישע נייעס וועבזייטל

בית הוראה ד'סאטמאר קרית יואל און בית דין צדק פון שיכון סקווירא האט ארויסגעלייגט א צעטיל וועלכע בעט אז אויב איינער ליידט פונעם ווירוס, אדער מיינט אז ער האט געוויסע סימפטאמען פונעם ווירוס, אדער סתם עלטערע אידן זאל זיך דורכרעדן מיט זיין דיין צו ער ברויך פאסטן אום יום כיפור.

די בריוו וועלכע איז געווארן ארויסגעשיקט נאך א לענגערע אסיפה מיט גרויסע דיינים טוט פאדערן "אז מען זאל דאס נישט נעמען פאר לייכט, און אז פאסטן קען שאטן פאר די געזונט."

זעהט בריוון:

 

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל