כולל חיבת ירושלים ערשיינט מיט א קורצע פילם אין דעם אידישן שפראך אלס טייל פון איר קאמפיין צו דעקן די הוצאת פון די מאסיווע סוכות חלוקות ווי שווערע צענדליגע טויזנטער אידן באקומען עסן אויף יום טוב.


קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל