יו-פּי-עס און פעדעקס האבן אוועקגעמאכט די וועלכע האבן ָאנגעהויבן קאמפּיינען אז זיי זאלן ארויסהעלפן די פעדעראלע פאסט ָאפיס מיט אירע שוועריגקייטן. אקטיוויסטן זאגן אז די צוויי פירמעס דארפן ארויסהעלפן די פאסט אפיס צו באהאנדלען די ערווארטע פלייץ פון מעיל-אין בעלאטס ביי די נאוועמבער וואלן, וואס די פּאסט אפיס זאגט אז זיי וועלן עס מעגליך נישט קענען באהאנדלען אליינס. אבער יו-פּי-עס און פעדעקס טוען אוועק מאכן די ביטעס און ווארענען אז עס גייט טאקע זיין ערנסטע פּראבלעמען, נאר לעגאל זענען זיי נישט אויטאריזירט צו באהאנדלען עבסענטי בעלאטס און מעיל-אין בעלאטס.

פעדעקס און יו-פי-עס מאכן אוועק ביטעס ארויסצוהעלפן אין די נאוועמבער וואלן
דורך לוח הציבור

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל