די רעגירונג אין דרום קאָרעאַ האָט געמאָלדן אַז זי גייט אָנהייבן אַנטוויקלען איר אייגענע מיסיל פאַרטיידיגונג סיסטעמען אין די קומענדיגע מאנאטן. 


דרום קאָרעאַ זאָגט אַז זי זעהט איין אַז זי איז אין געפאַר פון איר שכן צפון קאָרעאַ, וועלכע רוקט פאָראויס איר אַנטוויקלונג פון נוקלעאַרע וואָפנס און באַליסטישע מיסילס.


לויט די יעצטיגע פלענער, וועט די דרום קאָרעאַ סיסטעם קענען אַראָפשיסן פיינטליכע מיסילס באַצייטנס, און עס וועט אַרבעטן ענליך צו מדינת ישראל'ס אייראָן דאָום סיסטעם.


דרום קארעא נעמט אייראן דאום

דורך לוח הציבור

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל