די האנדא קאר פירמע האט געמאלדן א ריקאל אויף מער ווי 1.6 מיליאן מיניווענס און עס-יו-ווי'ס אין אמעריקע, צו פאררעכטן פארשידענע פּראבלעמען. די ריקאל דעקט 608 טויזנט אדעסי מיניווענס פון 2018 ביז 2020, און אויך די זעלבע יארן פונעם פַאספארט קאר און די האנדא פּילאט קאר פון 2019 ביז 2021. צווישן די פּראבלעמען קען זיך מאכן אז די בעק-אפּ קאמערע זאל נישט געהעריג פונקציאנירן, אדער אז די דעשבאורד צייגט זיך נישט געהעריג, אדער אז די רוקעדיגע טירן פארשפּארן זיך נישט אינגאנצן.

מאסיווע ריקאָל דורך האָנדאַ

דורך לוח הציבור

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל