קאָן עדיסאָן קאָסטומערס אין טיילן פון ברוקלין זענען אָנגעזאָגט געוואָרן צו שפאָרן לעקטער באַנוץ, צוליב זאָרג אַז עס גייט געשען א גרויסן בלעקאַוט. מעיאָר דעבלאַזיאָ האָט אַפעלירט צו איינוואוינער אין די באַטראָפענע געגנטער, אַז זיי זאָלן פאַרלעשן לעקטער ווען עס פעלט נישט אויס, און נוצן מינימאַלע עירקאָנדישאָן. דער פראָבלעם אַפעקטירט איינוואוינער אין בעי רידזש, פאָרט העמילטאָן, סאַוט פאַרק סלאופ, גרינוואָוד און סאנסעט פאַרק, און אויך טיילן פון באָראָ פאַרק, קענזינגטאן און פלעטבוש.

קאן עדיסאן ווארנט איבער בלעקאוטס


דורך לוח הציבור

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל