באאמטע זאגן אז די צאל ליידיגע צימערן אין נוירסינג האומס אין ניו יארק זענען שטארק געשטיגן אין די לעצטערע וואכן, וואס איז נישט א גוטע צייכן איבער די קאראנא וויירוס מגיפה. לויט די סטעיט העלט דעפארטמענט, זענען יעצט ליידיג 21 פראצענט פון נויסינג האום בעטן לענגאויס די סטעיט, וואס איז דראסטיש העכער ווי די אכט פראצענט ליידיג פון די לעצטע צוויי יאר. געזונטהייט עקספערטן זאגן אז דאס קען זיין א קלארע באווייז אז די צאל אומגעקומענע פון די קאראנא וויירוס אין נוירסינג האומס איז פיל העכער ווי זעקס טויזנט, און וועגן דעם זענען דא אסאך ליידיגע צימערן.

מער נוירסינג האום טויטפעלער


דורך לוח הציבור

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל