נייע ניו יארק סיטי שולעס גיידליינס

ניו יאָרק סיטי מעיאָר ביל דעבלאַזיאָ זאָגט, אַז אַלע שולעס אין ניו יאָרק סיטי זאָלן אויספאָלגן "פלאַן עי", אויב ווילן זיי קענען עפענען אין די נייע סקול יאָר וואָס הייבט זיך אָן אין סעפטעמבער. "פלען עי" זאָגט אַז יעדע סקול דאַרף אַליינס באַשליסן די מאַקסימום צאָל סטודענטן וואָס קענען אַריינגעלאָזט ווערן אין יעדע קלאַס, און נישט די סיטי וועט שטעלן די מאַקסימום. דאָס איז א פאָזיטיווע אַנטוויקלונג, אַז די סיטי וועט ערלויבן שולעס אַליינס צו מאַכן דעם וויכטיגן באַשלוס, ווען עס וועט קומען צו די נייע סקול יאָר, און עס באַדייט אַז שולעס וועלן זיך מעגן עפענען.

דורך לוח הציבור





קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל