אינטערפאָל האָט געזאָגט, אַז זיי וועלן נישט אַקצעפטירן איראַן'ס פאַרלאַנג אַרויסצוגעבן אַן אַרעסט באַפעל אויפן אַמעריקאַנער פרעזידענט דאנעלד טראָמּפ. איראַן האָט נעכטן צופרי געזאָגט אַז זיי האָבן אַרויסגעגעבן א ביטע צו אינטערפאָל אַרויסצושטעלן א רויטע נאָטיץ פאַר אַנדערע לענדער, צו אַרעסטירן טראָמפ פאַר נקמה איבער די מאָרד פון קאַסאַם סולימאני. אינטערפאָל זאָגט אָבער אַז זי קען נישט אַקצעּפטירן די ביטע, וויבאַלד די גאַנצע זאַך זעהט אויס צו זיין פאָליטיש, און אינטערפאָל מישט זיך קיינמאָל נישט אין פאָליטיק.

אינטערפאל לאכט פון איראן


דורך לוח הציבור

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל