צפון קארעא האט נעכטן קלאָר געצייגט אז זיי זענען נישט בכלל אינטערעסירט אין ווייטערדיגע רואיגקייט מיט דרום קארעא, נאר זיי ווילן שיקן א שארפן מעסעדזש אז זיי גייען צוריק אנהייבן מיט זייערע מיליטערישע אגרעסיס. די רעזשים האט דאס געצייגט דורכ'ן דורכפירן א מאכטפולן אויפרייס, איון וועלכע זיי האבן פארניכטעט דעם "דזשוינט ליעזאן" אפיס געביידע אין קיעסאנג, צפון קארעא, וואס איז געעפנט געווארן אין יאר 18 'אלס טייל פון א נייע צוזאמארבעט מיט דרום קארעא.

דורך לוח הציבור
קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל