מער און מער שפיטעלער לענגאויס ארץ ישראל, האָבן נעכטן אָנגעהויבן צוריקעפענען די ספעציעלע אָפטיילונגען וואו זיי טוען באַהאַנדלען קעיסעס פון קאָראָנעווירוס. די מדינת ישראל געזונטהייט מיניסטעריום האָט פאַראָרדענט עטליכע שפיטעלער דאָס צו טאָן, צוליב וואָס די צאָל קעיסעס איז געשטיגן ספעציפיש אין עטליכע שטעט און געגנטער. דאָס קומט אין א צייט וואָס פילע באאמטע גרייטן זיך פאַר א מעגליכע צווייטע כוואַליע פונעם ווירוס, אָבער פון די אַנדערע זייט זאָגן געוויסע אינעם געזונטהייט מיניסטעריום אַז א צווייטע כוואַליע גייט נישט קומען.


דורך לוח הציבור

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל