דורך מ. פרייליך

געזונטהייט בעאמטע האבן געלאזט הערן שב"ק אז פרישע 4,049 מענטשן זענען גע'טעסט געווארען פאזיטיוו פאַר די ווירוס דעם טאג פריער, מאכענדיג פרייטאג אלס דער ערגסטער טאג אין פלארידע זינט די פענדעמיע האט זיך אנגעהויבן.

גאווענער ראָן דעסאַנטיס האָט געזאגט אז צוליב די העכערונג פון קעיסעס וועט ער פארלאנגן א פאַרגרעסערונג אין טעסטס. ווי אויך האט דער גאווערנער געלאזט הערן פרייטאג אַז טראגן א מאסק איז נאר "פאר ווער עס וויל".

 זאגענדיג, "עס מוז זיין א פרייוויליגע אקט, די קאָנסטיטוטציע איז נישט בטל ווייל עס איז פארהאן א ווירוס, איר האָט א רעכט צו פראטעסטירן און איר האט א רעכט צו טוהן רעליגיעזע זאכן!"

פלארידע ברעכט נאכאמאל די איין טאגיגע רעקארד פון קאראנעווירוס פעלער

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל