דער ארעסטאנט וועלכער האט פאריגע וואך פרובירט צו אנטלויפן פון רייקערס איילענד טורמע, האט נעכטן אינדערפרי נאכאמאל פרובירט צו אנטלויפן, אבער די באאמטע האבן עס אפגעשטעלט. די רעדע איז פונעם ארעסטירט ארטור בראון, פון ברוקלין 37 יאר אלט, וועלכער איז ארויפגעקראכן אויפן דאך פון די טורמע און האט דורך דארטן פרובירט צו אנטלויפן. טורמע וועכטער האבן אים געטראפן און האבן אים צוריק אריינגענומען אינעווייניג, ווי מען ערווארט אז ער וועט געשטעלט ווערן אונטער שטרענגערע וואך, צו פארמיידן ווייטערדיגע אנטלויף פרואוון.


פון לוח הציבור

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל