46 שטימעס, 40 טעג, 1 מיסיע!

נאך עטליכע מאנאטן וואס מיר אידן האבן ליידער נישט געקענט דאווענען אין די בתי מדרשים האבן זיך 46 אויסגערופענע זינגערס פון ארום די וועלט צוזאמגענומען פאר א מיסיע נישט צו רעדן ביים דאווענען פאר די קומענדיגע 40 טעג, אנגעהויבן פון שבועות אז עס זאל זיין א זכות אז די שוהל'ן זאלן מער קיינמאל נישט פארמאכט ווערן בעז"ה!

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל