ענדליך! די נשמה שעפט לויטערע נחת פון די ארטיסטישע מוזיק דורך די וועלט'ס-בארימטער חזן שלום לעמער און מוזיקאנט מענדי הערשקאוויטש.

קאמענטירט אונטן

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל