נאך א רעגנדיגע און פשוט קאלטע פאר טעג. קומט צוביסלעך בעסערע און מער נארמאלע וועטער. עס בלייבט פארוואלקנט מיט אפאר שויערס מארגן. אבער פאר מיטוואך קען מען זעהן א זוניגע און מילדערע טאג , דער ערשטע זייט שבת. ענדע וואך זעהט אויס טייל פארוואלקנט, מיט מער נארמאלע פרילינג טעמפּעראַטורן.


🌐 ניו יאָרק סיטי

היינט נאכט-🌧45
דינסטאג-🌧52
נאכט-🌧?/🌛45
מיטוואך-🌤65
דאנערשטאג-🌦?68
פרייטאג-🌦?68
שבת-🌤70
זונטאג-🌤72
מאנטאג-🌦?75

🌐 מאָנסי און קרית יואל

היינט נאכט-🌧43
דינסטאג-🌧58
נאכט-🌧?/🌛45
מיטוואך-🌤68
דאנערשטאג-🌦?68
פרייטאג-🌦?70
שבת-🌤74
זונטאג-🌤75
מאנטאג-🌦?77

🌐 לעיקוואָוד

היינט נאכט-🌧42
דינסטאג-🌧50
נאכט-🌧?/🌛40
מיטוואך-🌤63
דאנערשטאג-🌦?65
פרייטאג-🌦?65
שבת-🌤68
זונטאג-🌤72
מאנטאג-🌦?75
א ? מיינט אז עס איז ווייניגער ווי 50% מעגליך.

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל