טראץ וואס דער פראיעקט פון דעם גיגאנטישן ׳פעריס-וויל׳ וואס איז געפלאנט געווארן אין סטעטן איילענד איז אפיציעל דערקלערט געווארן א פארגאנגנהייט דעם פארלאפענעם אקטאבער, צוליב די הויכע קאסטן און פארשלעפטע פראצעדור, זענען די פלענער באנייט געווארן ווען די ׳עקאנאמישע אנטוויקלונג דעפארטמענט׳ אין די סיטי - וואס באזיצט דעם שטח אויף וועלכע די בוי ארבעט האט זיך אנגעהויבן - האט געעפנט געשפרעכן מיט אנדערע דעוועלאופער און אינוועסטירער צו באטראכטן א וועג וויאזוי מען קען פאראויסגיין מיט׳ן פראיעקט צו בויען דעם 630 פיסיגער רעדל וואס האט געזאלט זיין דער גרעסטער אין די וועלט און א שטארקע טוריסט אטראקציע, און האט פארשפראכן צו אויפבליען די עקאנאמיע אין סטעטן איילענד.גענומען מיט רשות פון פיינע נייעס

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל