ניו יארק סיטי וועטער

שערי מדע: אידילאגיע | הרב משה נחום קרויס | אמור תשע"ט

אידילאגיע איז גאר א שטארקע כח. א כח וואס פארבלינדעט די שכל הישר פון א בר דעת. דוגמאות איז דא אסאך, לאמיר צוברענגן עטליכע. די מאוומענט'ס פון 'גלאבאלע אנווארימונג' אז מיר מענטשן זענען פאראנטווארטליך פארן עצם היקום און מיר טוען מיט אונזער שריט אונטערברענגן די וועלט [א]. די צער בעלי חיים גרופע (Peta) וואס מיט זייער אידילאגיע איז די לעבן פון בעלי חיים מער ווערד ווי לעבן פון מענטשן. (יא צער בעלי חיים איז איסור דאורייתא, אבער שיטתם איז אפילו באכילה וכדו') [ב]. אדער אנדערע ענליכע גרופעס וואס גלייבן אין פאבריקאציעס אד"ג. וואס ליגט אונטער די מעכטיגע כח פון אמבערלאנגן צו א גרופע וואס איר כח איז אידילאגיע? די ערקלערונג דערויף איז צוליב א איינגעבוירענע נטיעה וואס די מענטשהייט איז באשאפן געווארן מתולדה. די נטיעה קען מען בייגן אויף גוטס און חלילה אויף נישט גוט. לאמיר נישט צופיל מאריך זיין מיטן הקדמה נאר תיכף צוגיין צום נושא. בשם השם נעשה ונצליח.

יצרא דעבודה זרה


בתורה, נביאים, וכתובים. ביז די צייטן פון די אנשי כנסת הגדולה געפונען מיר די כח אדיר און בלינדע תאוה פון עבודה זרה. עס איז גאר שווער פאר אונז צו פארשטיין ווי אזוי דערהויבענע און קלוגע מענטשן זאלן דינען לצבא השמים און ווער רעדט נאך צו א א בהמה און נאכדערצו א דומם? וועלכע יצר איז דאס? מיר אלע זענען באהאווענט אין די יצרים וואס ברענגן מיט זיך הנאות של חושים וכו' אפילו די איידעלע יצר פון כבוד וואס איז נישט אזוי מוחשיתדי'ג, קען מען אויך פארשטיין עס איז דאך א דבר שנמדד. אבער וואס איז דאס תאות עבודה זרה?

אט די פראגע האט אויך געערגבערט די הייליגע אמורא רב אשי. ווי חז"ל פארציילן במסכת סנהדרין (קב): רב אשי אוקי אשלשה מלכים אמר למחר נפתח בחברין אתא מנשה איתחזי ליה בחלמיה אמר חברך וחבירי דאבוך קרית לן מהיכא בעית למישרא המוציא אמר ליה לא ידענא א"ל מהיכא דבעית למישרא המוציא לא גמירת וחברך קרית לן א"ל אגמריה לי ולמחר דרישנא ליה משמך בפירקא א"ל אמהיכא דקרים בישולא א"ל מאחר דחכימתו כולי האי מאי טעמא קא פלחיתו לעבודת כוכבים א"ל אי הות התם הות נקיטנא בשיפולי גלימא ורהטת אבתראי למחר אמר להו לרבנן נפתח ברבוותא. – רב אשי האט פארגעלערענט מסכת סנהדרין. ביים סוף פונעם שיעור האט ער געזאגט פאר זיינע תלמידים. מארגן גייען מיר לערנען איבער די דריי מלכים וואס זענען אונזערע חברים, דאס הייסט אזאנע תלמידי חכמים ווי אונז. אבער עכ"ז אין להם חלק לעולם הבא. יענע נאכט איז איינע פון דריי מלכים 'מנשה' געקומען אין חלום צו רב אשי. מנשה המלך האט פארגעהאלטן רב אשי אין חלום: דו רופסט אונז אן חברים? און דיין טאטעס חברים? מנשה המלך האט דערביי פארגעלייגט א הלכה שאלה פאר רב אשי (מאיזה מקום בפת צריכין לבצוע לברכת המוציא) רב אשי האט נישט געוויסט די הלכה, און ער האט געבעטן מנשה המלך זאל אים אויסלערנען די הלכה. און האט דערביי צוגעלייגט אז מארגן ביים שיעור וועל איך נאכזאגן די הלכה אין דיין נאמען. אין חלום האט זיך רב אשי געוואנדן צו מנשה המלך מיט די שטארקע פראגע "וויבאלד ענק קעניגן פון יענע דור זענען געווען אזאנע גרויסע תלמידי חכמים, פארוואזשע האבן ענק געדינט עבודה זרה?" האט מנשה המלך אים געענטפערט: אויב וואלסטו רב אשי געווען אין יענע תקופה וואלסטו ווען אויפגעהויבן די זוים פון דיינע קליידער (מ'פלעגט דאן גיין מיט לאנגע בגדים) כדי גרינגער צו מאכן דיין געלויף, און די וואלסט ווען געלאפן דינען עבודה זרה. אזוי שטארק איז די יצר צו עבודה זרה דאן געווען. צו מארגנ'ס האט רב אשי אנגעפאנגן די שיעור 'נפתח ברבוותא' לאמיר אנפאנגן
מיט אונזערע רבי'ס (נישט ווי בעפאר ווי ער האט זיי גערופן חברים).

מיר זעהן פון די גמרא ווי שטארק די תאוה איז געווען, אבער פארוואס איז געווען אזוי שטארק? די ערקלערונג דערויף איז א מדרש (ויקרא פרשה כב סי' ח). די ביאור איז מער באוואוסט אלס די הסבר פונעם רמב"ם (במו"נ) איבער די ענין פון קרבנות. עס איז ידוע די רמב"ן בפרשת צו, ער ברענגט צו די רמב"ם און איז חולק עליו. דער רמב"ם שרייבט בטעם הקרבנות וויבאלד די מצרים און די כשדים האבן געדינט צו בקר און צאן, די מצרים צום טלה און די כשדים צו שדים -שעירים (ואנשי הודו (אינדיע) עד היום וועלן נישט שחט'ן קיין בקר. אזוי שרייבט דער רמב"ם) דעריבער האט הקב"ה געהייסן שחט'ן די דריי מינים בקר צאן וטלה כדי שיודע כי הדבר שהיו חושבים כי הם בתכלית העברה הוא אשר יקריבו לבורא, ובו יתכפרו העונות, כי כן יתרפאו האמונות הרעות שהם מדוי הנפש. כי כל מדוה וכל חלי לא יתרפא כי אם בהפכו.

די ווערטער פונעם רמב"ם איז מער מבואר אויב קוקט מען אריין אין מדרש (שם) די אידן זענען געווען להוטים נאך די עבודה זרה פון די מצריים. דאס הייסט עס איז געווען די social norm יעדער האט אזוי געטון. ווען יעדער טוט עפעס אפילו עס לייגט זיך נישט אויפן שכל איז דא א בלינדע און מעכטיגע תאוה אויך צו זיין ווי יעדער. די הרגשה אז מ'באלאנגט ערגעץ איז א הרגשה וואס טוט פארטעמפן אלע חושים. דעריבער לערענט די מדרש: אמר הקדוש ברוך הוא יהיו מקריבין לפני בכל עת קרבנותיהן באוהל מועד והן נפרשים מעבודה זרה והם נצולים וכו'.

א ביאור עמוק בדברי הרמב"ם געפונען מיר בתורתו של ר' גדליה (להגר"ג נדל זצ"ל) ער איז מקדים וואס מ'פרעגט אויפן רמב"ם (זעה רמב"ן שם) סלקא דעתך אז אז די תורה איז מצוה קרבנות נאר כדי מ'זאל נישט דינען עבודה זרה? ועוד שואלים. אך באמת אין הדבר כן. הרמב"ם אומר דבר מאד עמוק. דער רמב"ם זאגט אז עס איז דא א 'רגש פשוט ויסודי של האדם' יעדע מענטש וויל זיך אנכאפן אין עפעס. הוא אינו יכול לחשוב על הקב"ה רק כעל הבלתי-נתפס, המשולל מכל תואר. וכמו שהמקובלים אומרים שאפילו את ה'אין' אי אפשר לייחס לו. עס איז אמת, עס איז בניגוד לעמקות השכלית הנדרשת מן האדם, אך בכל זאת, האדם הוא חושני. א מענטש דארף האבן עפעס לתפוס בו את המחשבה. והקב"ה מתחשב בזה (ער שרייבט אז דעריבער א קליין קינד איז מדמה הקב"ה כביכול לאש, די חיות של האש שהיא משתלהבת ועולה השמימה, זהו דבר המרשים את הרגש. ויש להבין שעליית הקרבן בלהב אש קשורה לזה). דער מענטש פון אנפאנג, אדם הראשון, כדברי חז"ל און אויך קין, הבל און נח אלע האבן געברענגט קרבנות לה'. כי האדם רוצה לפנות אל הקב"ה. להרגיש את נוכחותו, להרגיש שהוא עובד אותו. נכון, די הרגש היסודי הזה יכול לסטות גם לעבודה זרה. ועל כן התורה מזהירה מיד אחרי מתן תורה: אתם ראיתם כי מן השמים דיברתי עמכם, לא תעשון אתי אלהי כסף ואלהי זהב לא תעשו לכם. כלומר: אני דברתי עמכם מלמעלה מן הבלתי מוגבל, ולכן היזהרו מן ההגשמה, אל תעשו לכם פסל בשביל לסמל את האלהות. מזבח אדמה תעשה לי וכו' וכשאתם עושים מזבח לעבודת הקרבנות, שזהו צורך יסודי של האדם שאני מתחשב בו. עשו אותו פשוט ביותר, מזבח אדמה, וכו'. עמוק ויסודי.

נמצא למדין מדבריו אז די חושני דאס שפירן אז מ'טוט עפעס פיזיש דאס איז די סיבת הקרבנות. מ'שפירט די נוכחות פון הקב"ה.

דברים נפלאים מהחתם סופר: די המצאה און הצלה פון שמונה עשרה


חז"ל במסכת יומא (סט) פארציילן די דראמאטישע קאפיטל ווי אזוי די אנשי כנסת הגדולה האבן געהארגעט דעם יצר הרע פון עבודה זרה און דערמיט געראטוועט כלל ישראל. חז"ל במסכת ערכין (לב) לערנען אונז אז עס איז פארשטענדליך פארוואס משה רבינו ע"ה האט נישט געקענט מבטל זיין די יצרא דעבודה זרה, ווייל ער האט נישט געהאט די זכות פון ארץ ישראל. אבער אויף יהושע בן נון פרעגט זיך פארוואס האט ער עס נישט מבטל געווען (זעה גמרא בפנים).

ידידי ר' י. הירש האט מיר צוגעצייכענט וואס דער רבן של ישראל דער הייליגער חתם סופר אין די דרשות (סוכות דף מח – שבת שובה דף כו) שרייבט מוראדיג'ע דיבורים. לאמיר קודם מעתיק זיין לשונו הקדוש: והנה לפע"ד עיקר עבודה זרה שהיה בישראל היה על ידי מה שנאסרו להם הבמות, ולא נתקבלה שום עבודה בקיבוץ. אלא בבית המקדש ג' פעמים בשנה נתקבצו. ושוב בין הזמנים לא נתקבצו ולא נסדר להם שום עבודה, והם ראו במעשה אמוריים שהשאירו שכל העמים הולכים איש בשם אלוהיו לבקש כל צרכו, וזה הסיתם לעשות כתועבותיהם. ומשום הכי תמצא במלכי יהודה הכשרים שעקרו עבודה זרה מישראל כתיב (מ"ב יב ד) רק הבמות לא סרו עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות. חוץ מחזקיהו מלך יהודה הוא הסיר הבמות (שם יח ד) אבל הקדמונים לא הסירום, אעפ"י דהוה חיוב כרת בקדשים בחוץ. מכל מקום בחרו הרע במיעווטו להניח להם במות לשם ה' ולא לעבוד עבודה זרה.

דער חת"ס ברענגט אויס די פראבלעם וואס עס איז געווען בבית ראשון וואס האט גורם געווען צו עבודה זרה (ראה ליקוטי חבר בן חיים ח"ד עמ' יא) די אידן האבן נאר געהאט די געלעגנהייט ארויפצוגיין צום בית המקדש דריי מאל א יאר בשעת די דריי ימים טובים. אויב איינער האט געוואלט דאווענען אינמיטן יאר האט ער נישט געהאט צו וועם זיך צו ווענדן (חוץ דוד המלך ויחידי סגולה שאמר ערב ובקר וצהרים אשיחה, תהילים נה). דעריבער האט מען זיך טועה געווען ואמרו שהשי"ת איז גבוה מעל גבוה און מ'קען נישט קומען צום הקב"ה נאר דריי מאל א יאר. ובכל עת אם יבקש האדם בקשה יבקשנה ממשמשי ה' צבא המרום.

איז דער חתם סופר ממשיך: ואמנם התחכמו אנשי כנסת הגדולה ותקנו תפלה וסידורה, ולקדש שם ה' ברבים בעשרה ולהתקבץ ג' פעמים בכל יום נגד תמידים, דאע"ג דתפלה דאורייתא, אפילו למ"ד שבכל יום הוא דאורייתא. היה כל אחד אומר תפלה קצרה בלשונו, אעפ"י שהי' מדברים אז לשון הקודש, מ"מ אינו דומה לתיקון גדול שתיקנו הם. ובפרוץ (התפשט) הדבר נבנו בתי כנסיות בכל אתר ואתר וקראו בתורה ותרגומו וכו' ועי"ז שוב לא עלה על דעת שום ישראל לעבוד עבודה זרה, ומסרו נפשם בימי יונים על זה, וזהו הכוונה שהרגו ליצרא דעבודה זרה ועקרוהו לגמרי.

זענען געקומען די אנשי כנסת הגדולה און האבן געלעזט די פראבלעם. פון דאן אן וועט מען יעדן טאג דריי מאל א טאג זיך צוזאמקומען מיט מנין און דאווענען און בעטן און דאנקן הקב"ה מיט די נוסח פון שמונה עשרה וואס זיי האבן מתקן געווען. ווי דער ליקוטי חבר בן חיים שרייבט: אז די אנשי כנסת הגדולה האבן מתקן געווען די מושג פון תפלה בכל יום ובכל מקום שהוא נמצא. אז מ'זאל וויסן אז קרוב ה' לכל קוראיו הן בבית הן בשדה הן ביער הן בבקעה. און נישט ווי די עבודה זרה וואס דארף זיין מול פניו. דורך די תקנה האבן זיי געקענט הרגנ'ן די יצר הרע פון עבודה זרה.

מה נעים ומה נעמת די הסבר הנפלא פונעם הייליגן חתם סופר. עס איז כדאי צו אנרקענען די טובה גדולה פון די אנשי כנסת הגדולה וואס האבן פאר אונז מתקן געווען זיך צו קענען מתבודד זיין מיטן הקב"ה דריי מאל א טאג, איבעראל ווי מ'געפונט זיך אויף די וועלט.

אני – הוא מרכז העולם – ע"ז


הגאון רבי משה שפירא זצ"ל שרייבט א דבר עמוק וואס יסודה איז א מדרש: די יצר הרע פון עבודה זרה איז די תחושה הפנימית והעמוקה 'שאני הוא מרכז העולם' מ'שפירט אז 'איך' באשטים אלסדונג פון די וועלט אויבן און אונטן. מה שבפנים ומה שבאחור. די יסוד איז א מדרש (בראשית רבה פרשה פט): א"ר יוחנן הרשעים מתקיימין על אלהיהם ופרעה חולם והוא עומד על היאור אבל הצדיקים אלהיהם מתקיים עליהם (בראשית כח) הנה ה' נצב עליו. די עובדי עבודה זרה זיי שטייען אויף זייערע עבודה זרה'ס. יעדע עבודה זרה איז א בסיס פארן עובד. זיי שפירן אז זיי זענען אין קאנטראל. הרשעים מתקייימין על אלהיהם. זיי זארגן אויף גלאבאלע אנווארימונג. זיי שפירן אז אן זיי וועט די וועלט אונטערגיין. זיי שפירן זי די שומר העולם. זהו היצר האמיתי והעמוק ביותר, וכמו כל יצר הוא בא להעמיק עד כמה שאפשר ולעשות את מציאותי שלי לאיתנה כמה שיותר. זהו עומק ענין היצר בעצם, לחזק ולהעצים את מציאותנו שלנו כך שהיא תהיה הדבר האיתן ביותר שהיא תהיה העיקר. – דערקעגן ערליכע אידן הצדיקים אלהיהם מתקיים עליהם. הקב"ה איז העכער זיי. זיי לאזן זיך פירן פונעם רבונו של עולם. זיי לאזן אים פירן די וועלט.

נספח: בעל ולמולך


רעדנדיג איבער די בלינדע און שטארקע תאות עבודה זרה בעפאר די אנשי כנסת הגדולה האבן איר געהארגעט. איז די עבודה זרה פון מקריב זיין אייגענע קינדער צו די עבודה זרה בעל און מולך, א דוגמא צו זעהן ווי ווייט די תאות עבודה זרה איז געגאנגן. עס איז יעצט ארויסגעקומען חלק ד' פון סדרי ארכילאוליגה תנכי"ת צווישן אנדערע ברענגט ער צו א אינטרעסאנטע פאקט איבער די בעל ומולך. מקודם לאמיר ציטירן וואס מיר האבן געשריבן בשערי מדע )שופטים תשעו(: א אינטעראסאנטע זאך שרייבט דער הייליגער רמב"ם, די קריסטן און מוסלומענער זענען שליחים פון הקב"ה אויף צעשפרייטן חלקים פון די תורה צווישן די אומות. הגאון רבי אביגדור מיללער זצ"ל אין The truth of the Torah ברענגט צו עטליכע דוגמאות. פאר נישט לאנג צוריק פלעגן די יאפענעזער און כינעזער לרצוח כל הבת הילוד, ווייל נשים זענען נישט נוצבאר אויפן פראנט ביי מלחמות, עס האט אנגעהאלטן זייער א לאנגע צייט און עס האט געקאסט די לעבן פון הונדערטער טויזענטער, ביז די מיסיאנערן אונטערגעשטוצט פון די ענגלענדער און פראנצויזן זענען אהין אנגעקומען און עס איז אפגעשטעלט געווארן. ע"כ וואס מיר האבן געשריבן.

אין די ספר הנ"ל ברענגט ער א מדרש תנחומא (הקדום) ווי חז"ל פארציילן ווי אזוי דער מולך איז צוגעגאנגן: כיצד היה המולך בגיא בן הנום, עשוי חוץ לירושלים, ובמקום מופלג, וצלם היה ופניו של עגל, וידיו פשוטות כאדם שפותח ידיו לקבל דבר מחברו, והיו מסיקין אותו עד שהידים נעשין כאש, ושבעה קנקלים היו לו, והוא לפנים מהם, ולפי קרבנו של כל אחד ואחד היה נכנס, מי שמקריב עוף נכנס לקנקל הראשון... מי שמקריב בנו אומרים הכומרים כי אין למעלה הימנו, היה נכנס לפני מן הקנקל השביעי והיה הולך ונושקו, שנאמר זובחי אדם עגלים ישקון )הושע י“ג(, והיו הכומרים נוטלין בנו ממנו ונותנין התינוק על ידי המולך ונוטלין התופים ומקישין בהן כדי שלא ישמע אביו קול בנו, ומעין של תינוק מתמעכין עליו, והיה התינוק מנהים עד שישליט נפשו על ידו, אמר רבי יהודה הלוי הוא שכתוב ובנו במות התופת אשר בגיא בן הנום )ירמיה ז‘(, מה היא התופת, שהיו מקישין בתופים, מה הוא הנום, שהיו הכומרים אומרין למולך כשהתינוק מנהים יהנה לך יערב לך. ראה היאך היו להוטין אחרי עבודה זרה.

שרעקליך: עס איז געווען א צורה די פנים ווי א עגל א בהמה. די הענט ווי א מענטש. די הענט זענען געווען אויסגעשטרעקטע הענט, מ'פלעגט אנהייצן די הענט ביז עס איז געווארן ווי פייער. מ'האט גענומען די אייגן קינד, עס איבערגעבן פארן כומר. און מ'האט די קינד אריינגעלייגט אין די אויסגעשטרעקטע הענט. און בשעת מעשה האט מען געהאקט מיט פויקן אז די טאטע זאל נישט הערן די יאמירליכע געשרייען פונעם קינד בשעת עס איז פארברענט געווארן לעבעדיגעהייט. די מדרש איז מסיים זעה ווי להוט זיי זענען געווען נאך די עבודה זרה.

דא קומען מיר צו א אינטערעסאנטע פאקט. איינע פון די שבע עממין איז 'גרגשי' ווען יהושע בן נון האט פארגעשלאגן שלום בעפאר די כבושה, איז די פאלק גרגשי אנטלאפן קיין אפריקע. און עד היום קען מען געפונען בצפון אפריקע און דרום אייראפע לעבעדיגע עדות פון די קינדער קרבנות.

לדוגמה, אין די שאטא קרתגו אין טוניסיה איז דא א פלאץ וואס הייסט תופת. דארט האט מען געפונען טויזנטער סקעלעט"ן פון פארברענטע קינדער. די ספר ברענגט צו בילדער און שריפטן פון פריעדיגע וואס אלס צייגט אויף די אומפארשטענליכע אכזריות און להט פון עבודה זרה וואס האט צוגברענגט עדי כדי כך צו פארברענען אייגענע קינדער.

לסיומא: תפלה ג' פעמים ביום איז א ישועה פאר אונז אז מיר קענען שפירן נאנט מיטן רבונו של עולם. עס איז די גרעסטע מיטל אקעגן עבודה זרה.

בכלל גלייבן אין מושג בלינדערהייט ברענגט אז די להט זאל פארבלענדערן די אמת.


נאטיצן

א ^ מיר האבן שוין געשריבן א מאמר פרטי איבער די נושא פון 'ענוויערמענ"ט' (בעהלותך תשע"ז) מיר האבן דערביי צוגעברענגט די מדרש (קהלת פרשה יז): בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון, נטלו והחזירו על כל איליני גן עדן ואמר לו, ראה מעשי כמה נאים ומש־ בחים הן, וכל מה שבראתי בשבילך בראתי, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי. מאחינו בני ישראל וואס זענען נשפע געווארן פון די 'גלאבאלע אנווארימונג' אידילאגיע (וואס אגב מרן הגר"א מיללער זצ"ל
האט זיך אויסגעדריקט: עס איז א קאנספיראציע וואס איז ערפינדן געווארן דורך די ליבעראלן) זיי טוען ציטירן די אויבענדעראמנטע מדרש. אויב קוקט מען במפרשי במדרש, ובמסילת ישרים (פרק א) זעהן מיר אז די פירוש איז ווי
פאלגענד: אויב זינדיגט מען, איז מען גורם אז הקב"ה טוט חרוב מאכן זיין וועלט. איר הערט? נישט אז דער מענטש מאכט עס חרוב. נאר די זינד פון אדם האט גורם געווען א קלקול, די חטא פון עץ הדעת האט געברענגט מיתה. האט איינגעשרינקן די חיטים, האט אויסגעטריקענט קוועלער. נישט דאס נוצן גאז און קוילן מאכט חרוב די וועלט. נאר אונזערע זינד איז גורם אז הקב"ה זאל ברענגן א קלקול און א חורבן. (זה מסילת ישרים המבואר במה שציין)

ב ^ איינע פון די גדולים בעפאר די צווייטע וועלט קריג, האט געזעהן ווי א דייטש קושט זיין הונטעל, האט ער זיך אנגערופן: די פאלק וועלן נאך רצחנ'ן מענטשן, ווי די נביא זאגט (הושע) זובחי אדם עגלים ישקון, די מענטשן שחטר'ס זענען בעלי חיים ליבהאבער.

ווי איז דאס געשעהן?

אלע לעבעלס

5-דזשי א בליק א שמייכל אבאמאקעיר אבדול גהאני באראדער אבדול פאטאח על-סיסי אבדולא יאמין אבו סאאיף אבות ובנים אביגדור ליבערמאן אברהם מרדכי מלאך אגודת ישראל אגריקולטור אדאלף היטלער אהייא אהרן בנציון ווידער או. דזשי. בי. עי או.דזשעי. פּעק או.יו. אובער אוגאנדע אודיא אודע לאנדבאוער אוהורו קעניאטא אוויאציע אוזבעקיסטאן אוטיזם אויסטראליע אומאן אומאר על-ראזאז אונגארן אוקראינע אוראגוויי אורין העטש אושען אינפיניטי אזיע אזערבידזשאן אי.יו. אי.סי.בי. אי.פי.עי. איאטאלא כומעיני איבעי איבערוואג אידישע הויפן איוואנקע טראמפ איטאליע איטסונארי אנאדערא איי-אָו-עס איי.אר.עי. איי.אר.עס. אייאווע איידעהא אייווארי קאוסט אייסיס אייסלאנד אייק קאוועלאדזשע אייקיע אייראפע איירלאנד אילהאן אמאר אילינאי אילעין טשאו אימיגראציע אימעילגעיט אימעילגעיט 2.0 אימפיטשמענט אימראן קהאן אינדאנעזיע אינדיאנא אינדיע אינדיען פוינט אינטעל אינטערוויא אינטערנאַציאָנאַל אינטערנאציאנאלן ספעיס סטאנציע אינטערנעט אינטערעסאנט אינטערפאל אינסטעגראם אינפראסטרוקטור איסט ריווער איסלאמישע דזשיהאד איראן איראק איתמר גינצבורג אכמעד ראכאמי אכסאן איקבאל אל-על אלאבאמא אלאסקע אלאסקע עירליינס אלבאניע אלבערטא ניסמאן אלבערטא פודשימארי אלדזשיריע אלט-רייט אלטערנעיט סייד פארקינג אלי לארידזשאני אלי' פעלדמאן אליבאבא אלידזשיענט עיר אליווער נארט אלימלך שארף אליעזר ברלנד אלכסנדר אלכסנדר אקאסטא אלעזר יונה זילבערמאן אלען דערשאוויץ אלעקס אזאר אלעקס דזשאונס אלעקס וואן דער זעוואן אלעקסאנדער דאונער אלעקסאנדריע אקעסיע-קארטעז אלעקסיי נעוואלני אלעקסיס ציפראס אלערגיע אמאן אמאר אל-באשיר אמונה אמנעסטי אינטערנאציאנאל אמעריקע אמעריקען עירליינס אנאטאלי אנטאנאו אנאליז אנגאלע אנגעלע מערקעל אנדרעי דודא אנטאני סקאראמוטשי אנטאניא גוטערעז אנטאניא לעדעזמא אנטי-טראסט אנטיסעמעטיזם אנטיפא אנקעטע אסאסיעטעד פרעס אסטמא אסקאר לאפּעז ריווערא אפגאניסטאן אפסטעיט נ.י. אפעק אפקויפן און פאראייניגונג אפרים הערשקאוויטש אפרים שעהר אפריקע אקאיעד אולא אקלעהאמע אר.טי. אר.סי.סי.עס. אראס אגאלאראוו ארגענטינע ארטיפישעל אינטעלידזשענס ארי ווייזער אריזאנע אריטריע ארכעאלאגייע ארמעניע ארנאלד שווארצענעגער ארעגאן ארץ ישראל ארקענסא אשראף גאני באב מענענדעז באב קאורקער באבוב באהאמעס באו דיטעל באואינג באואינג 737 באזפיעד באכראין באליוויע באליסטישע וואפן באמבארדיער באן קי-מון באנק אוו אמעריקע באנקראט באסטאן גלאוב באסניע באצאלטע אנאנס באקא האראם באקסד.קאם בארא פארק באראק אבאמא בארבארא אנדערוואוד בארהאם סאליע באריס דזשאנסאן באשאר אל-אסאד באשעפעניש רעכט בודזשעט בולגאריע בורקינא פאסא בזק בי-1-בי בי-ענד-עידזש בי.בי.סי. בי.עם.דאבעליו בי.פי. ביאלאגישע וואפן ביבי נתניהו ביטקוינס ביל געיטס ביל דעבלאזיא ביל לארקין ביל קלינטאן ביל קעסידי ביל שיין בילדער בינגאו בלו ארידזשין בלוטיגע שיסעריי בלומבערג ניוז בלומינג גראוו בלומינגבורג בלעקוואטער בעדפארד סענטער בעטא אראורקע בעל התניא בעלארוס בעלגיע בעלזא בען סאס בען קארדין בען קארסן בענגלאדעש בעני גאנץ בעסט ביי בערל טויבער בערל לאזאר בערנארד ארנאלד בערני סענדערס בערקשייער בראזיל בראנקס בראק לאנג בראשית שיף ברוך גארין ברוך דיין האמת ברוס ראונער ברוקלין ברידזשגעיט בריטיש עירוועיס ברייטבארט ניוז ברייען קאלב ברייען קעמפ ברייען ראסס ברייען שאטז ברית מילה ברסלב ברעד לענדער ברעד פארסקעיל ברעט קעווענאו ברעיקינג ניוז ברעקזיט גאו דעדי גאלדמאן סאקס גאן קאנטראל גאסט עדיטאריאל גואטאמאלא גואם גוגל גוואנטאנאמע בעי גולן בערג גור גורביר גרעוואל גזירת גיוס גיבראלטאר גייקא גמליאל כ"ץ גמליאל רבינוביץ געווין ניוסאם געזונט געזעץ געזעץ ענפארסמענט געמבלינג געמיינדע גערי דוד קאהן געריכט גראפיטי גרוזיע גריכלאנד גרין ניו דיעל גרינע פארטיי גרעב גרעג עבאט גרעג פענס דאוג דוסי דאוג דזשאונס דאמיניק ראפּיני דאמיניקען רעפובליק דאן לעמאן דאן מעקגעהן דאנא ברעזיל דאנא רארבאכער דאנעלד טאסק דאנעלד טראמפ דאנעלד טראמפ דזשוניער דאנקין דאונאטס דאקא דאקומענטן דוב הייקינד דוד בירנבוים דוד גרינפעלד דוד הערש מאנדל דוד וואנונו דוד פריעדמאן דוישטע באנק דושינסקיא דזשאבס דזשאו ארפעא דזשאו בארטאן דזשאו ביידען דזשאו לאוטע דזשאו ליבערמאן דזשאו מענשין דזשאול דזשיאמברא דזשאוסעף מעקארטי דזשאוסעף פערקאוקאו דזשאיר באלסאנארא דזשאן באלטאן דזשאן בוראסאו דזשאן ברענען דזשאן דאוד דזשאן היקאנלופער דזשאן טאורי דזשאן טעילאר דזשאן טעסטער דזשאן מעקעין דזשאן עף. קענעדי דזשאן פאדעסטא דזשאן קאנינגהעם דזשאן קאניערס דזשאן קארנין דזשאן קעלי דזשאן קעסיק דזשאן קערי דזשאנאטאן פאלארד דזשאנסאן-און-דזשאנסאן דזשאסטין טרודא דזשארדזש דאבעליו בוש דזשארדזש לעטימאר דזשארדזש סאראס דזשארדזש עידזש.דאבעליו. בוש דזשארדזש פאפאדאפולוס דזשארדזשיע דזשוליאן אסאנדזש דזשוליאן קאסטרא דזשומאן וויליאמס דזשומעין וויליאמס דזשי-20 דזשי-7 דזשי.אי. דזשיבוטי דזשיל סטיין דזשים אקאסטא דזשים בריידענסטין דזשים דזשארדען דזשים דזשוסטיס דזשימי מאראלעס דזשימי קארטער דזשינע העספעל דזשעב בוש דזשעב הענסערלינג דזשעט עירוועיס דזשעט-בלו דזשעי אינסלי דזשעי סעקולא דזשעי-פי ווידיאס דזשעי.בי.פריצקער דזשעי.פי.מארגען טשעיס דזשעימס אינהאף דזשעימס אניעל דזשעימס וואוסלי דזשעימס מעטיס דזשעימס פיעלדס דזשעימס קלעפער דזשעיסאן שעיפעץ דזשעיעם דזשעיקאב זומא דזשענעט יעללען דזשענעראל מאטארס דזשעף בעזאס דזשעף מערקלי דזשעף סעשאנס דזשעף פלעיק דזשעפערי לארד דזשעפרי בערמאן דזשעקי ספּייער דזשעראד קושנער דזשעראום פאועל דזשערי בראון דזשערי נאדלער דזשערסי סיטי דזשערעמי קארבין די וואך די פיליפינען די פעד די פרשה די צייטונג די.עיטש.על די.ען.עי. דייטשלאנד דייעביטיס דייעט דייען פיינסטיין דין תורה דינא דינע פאועל דיסקרימינאציע דיען העללער דיען סקעלאס דיפלאמאטיע דיק דורבין דירות דירעגולאציע דניאל העקסטער דעב פישער דעבאטע דעוויד אורבען דעוויד איגעי דעוויד בערנהארדט דעוויד דיוק דעוויד יאנסי דעוויד שאלקין דעווין נונעז דעווין פעטריק קעלי דעיוו רייטשערד דעיוויד אייק דעיוויד סיסיליען דעיוויד קאוטער דעיוויד קאטש דעיוויד קלארק דעלאוועיר דעלטא דעלטשי ראדריגעז דעמאקראטישע פארטיי דעמיטרי מעדוועדעוו דעמיטריאס פאגורטסיז דען דאנאווען דען קאוטס דעניעל אורטעגא דעניעל נייגרא דענמארק דעפיציט דער אוצר דער בלאט דער בליץ דער וועקער דער יוד דער שטערן דעראל אייסא דר. רפאל דראגס דראון דרום אפריקע דרום דעקאטע דרום סודאן דרום קאראליינע דרום קארעא דשאן פרילי דשואיש אמעריקען העריטעדש מאנאט דשעימס קאומי דשעיסאן גאלדבלאט דשעיסאן גרינבלאט דשערי-מענדערינג האוואאי האווארד שולץ האוזינג האום דיפאו האומלענד סעקיוריטי האוערד שולץ האופ היקס האיטי האלאנד האלאקאוסט האמזא אסאמא בין לאדין האנג קאנג האנדא האנדוראס האנדל האנדל דעפיציט האני מאליקי האניוועל האפינגטאן פאוסט האקים דזשעפריס האריקעין אירמא האריקעין האזעי האריקעין הארווי האריקעין לעין האריקעין מאריא האריקעין סענדי האריקעין פלארענס הארמוז הדס גאלדפארב הואוועי הואן קארלאס ווארעלא הוליא בארגעז הומא אבאדין הונגער היידאר על אבאדי היידראזשין באמבע היימלאז הייפערלופ הילטאן הילערי קלינטאן היסטאריע הלכה העלט קעיר הענריקע פענע ניעטע העק הערטז הערי ווילסאן העשי טישלער השגחה פרטיות וואו עיר וואודי דזשאנסאן וואולקאן וואטסעפפ וואל סטריט דזשורנאל וואל סטריט מארקעט וואלגרינס וואלד פייער וואלווא וואלוטע וואלטער שאוב וואלמארט וואלן וואלקאן וואלקסוואגאן וואנג איע וואפן האנדל וואקסין ווארען באפעט וואשינגטאן די.סי. וואשינגטאן סטעיט וואשינגטאן פאוסט וויאריקע דאנסילע ווידעא וויזא וויזניץ וויי.פי.זשי. ווייאמינג ווייסע עקסטרעמיזם ווילבאור ראסס וויליאם באר וויליאם ברעדפארד וויליאמסבורג וויסנשאפט וויסקאנסין וויעטנאם וויען וויקטאר אורבאן וויקיליעקס וויקיפידיע ווירדזשין אטלאנטיק ווירדזשין איילענד ווירדזשיניע ווירטואלע רעאליטעט וולאדימיר זעלענסקי וולאדימיר פוטין וועטער וועטעראנען וועטערבאריכט וועיז וועימא וועלט האנדלס ארגאניזאציע וועלס פארגא ווענעזועלע ווענעטא וועסט נייל וויירוס וועסטשעסטער קאונטי ווערייזאן ווערמאנט ווערעזאנא בריק זאונינג זוזאנע קאפוטאווע זי.טי.אי. זימבאבווע זיקא וויירוס זעלבסט-דרייוונדיגע קארס זעלבסשטענדיגקייט זעליאז אנדריוו זקני ציון פראטאקאלן זשאמאל קאשוגי זשורנאליזם חבד חברה הצלה חיזבאלע חיים דוד צוויבל חיים דייטש חיים עקשטיין חילול השם חינוך חנוכה חסד חסידות חתם סופר טאהש טאון אוו פאלם טרי טאוני בלעיר טאוני האוואטער טאזשיקסטאן טאיאטע טאליבאן טאם גערעט טאם וואולף טאם טיליס טאם מארינאו טאם סטייער טאם פערעז טאם פרייס טאם קאטאן טאם קארפער טאם שענאן טאמעס ברונעל טאמעס דינאפאלי טאמעס לאופעז פּיער טאנזאניע טאני עווערס טאני שאריס טאפאן-זי בריק טאקער קארלסאן טארא קאונאו טארגעט טארטיקוב טוויטער טוויטערשטורם טויט שטראף טויס.אר.אס טולסי גאבארד טוניזיע טוריזם טורקמעניסטאן טי.מאביל טי.עס.עי. טי.פי.פי. טייוואן טיילאנד טיים מאגאזין טים דרעיפער טים מורפי טים רייען טינא סמיט טעאדאר אלסאן טעגליכע באריכט טעד קרוז טעכנאלאגיע טעלעגראם טעלעמארקעטינג טעלעקאמיוניקאציע טענעסי טעסלא טעקס טעקסאס טעראר טעריסא מעי טערקיי טראגעדיע טראוועל טראמפ אינטערנאציאנאלע האטעל טראמפ טורעם טראמפ פאנדעישאן טראמפ-רוסלאנד סקאנדאל טראמפקעיר טראנספארטאציע טראנספלענט טראנקריפט טרעי גאודי טרעיאן ווייט טרעפיק באריכט טשאד טשאי אינגווען טשאק גרעסלי טשאק שומער טשארלי בעיקער טשארלי דענט טשארלס קאטש טשילע טשעטשניע טשעכיי י.י. דזשעיקאבסאן יאהו יאהרצייט יאווערי מוסאוויני יאיר לפיד יאן סטאלטענבערג יאפאן יאפפעד יארגעי מאסאן יהודה גרין יהושע שלמה גראס יו-טוב יו.עס. ארמיי יו.עס. מעיל יו.עס. נעווי יו.עס. עיר פארס יו.עס. פאוסטעל סערוויסעס יו.עס. קאוסט גארד יו.עס.עם.סי.עי. יו.עף.או. יו.פי.עס. יואל אשר לאבין יואל זילבער יואל ראטה יוטא יולעט פעקערד יום העצמאות יום כיפור יונה כהן יוני הייקינד יוניאנס יונייטעד מאנרא יונייטעד נעישאנס יונייטעד עירליינס יונתן שווארטץ יוסאף טשאהאד יוסטיץ דעפארטמענט יוסי געשטעטנער יוסף שמעון בלייער יורא יושע לאווי יחזקאל משה מתתיהו מלכה יסודות יעדאניס ראדריגאז יעוועטע קלארק יעקב ליצמאן יעקב משה גאנץ יעקב משה טווערסקי יעקב נפתלי ראזענבערג יצחק אולמאן יקותיאל אלימלך פריעדמאן ירדן ירושלים ירושלים אנערקענונג ישי פארגעס ישי שאלאמאן ישראל בער שטיין ישראל היום ישראל כ"ץ ישראל כץ כאמאס כאסאן נאסראלא כאסאן רוכאני כאסני מובאראק כואן ארלאנדא הערנענדעז כואן גואידא כותל המערבי כינע כעמישע וואפן כפרות כפת ברזל‎ כשרות לאאס לאורע אינגרעם לאטארי לאטוויע לאמאר אלעקסאנדער לאמבארדי לאנג איילענד לאקהיד מארטין לארי לייטפוט לבנון לג בעומר להתחזק לואיזיאנא לואיזשי די מאיע לואיס סעפולוועדא לואיס פאראקאן לואיס פערדינאנד דעסטאושעס לוטער סטרענדזש לוי מאיער לוי סענדערס לופטהאנזא לוקסעמבורג לי הארווי אסוואלד ליאפאלדע לאפעז ליביע ליו בארלעטא ליזשיאנעירס ליטע ליטעראטור לייאן עיר לייוו לינדזי גרעהעם לינק'ד-אין ליסע מורקאוסקי ליענדרא ענגליש ליפט ליקוי חמה תשע"ז לעבנסשטייגער לעגאלענד לעטישע דזשעימס לעיקוואד לעפטאפ פארבאט לערי קאדלאו מאד-סליידס מאדנע מאהאטיר מוכאמעד מאונט סיני העלט סיסטעם מאטעא סאלוויני מאטעאס מאראוויטסקי מאיר בן-שבת מאיר לאבין מאכמוד אכמעדינעזשאד מאלאזיע מאלדיוואס מאלטא מאלי מאליסא מארק וויוועריטא מאלקאלם טורנבאל מאמענט מאגאזין מאן דזשי-אין מאנהעטן מאנופעקטשורינג מאנטענא מאנטענעגרא מאנטריאל מאניועל לאופעז אובראדור מאניס שעהר מאנסי מאסאטשוסעטס מאסוד בארזאני מאפע מאקסין וואטערס מאקעדאניע מאראטאן מאראקא מארגען סטענלי מארטי גאלדען מארטי וואלש מארטין שולץ מארטין שקרעלי מאריא בוטינא מאריאנא ראזשאוי מארין לא-פען מארק ווארנער מארק זאקערבערג מארק לעווין מארק מעדאוס מארק קארעלא מארקא רוביא מארשאל איילענדס מוזיק מוטה פראנק מוכאמאד אבאס מוכאמעד בין סאלמאן מוכאמעד זשאוואד זאריף מוכאמעד מורסי מוכאמעד נאאור מון דזשי-אין מונקאטש מוסד אמרי שפר מוסטאפא מעטבאולי מוסלעמענער מוסר מוקטאדא על-סאדר מורסא מזל טוב מיאנמאר מיגועל דיאז-קאנאל מידיא ליעקס מיזורי מיזעלס מיט ראמני מיטל מזרח מיטש מעקאנעל מייק דובקע מייק לי מייק פאמפעיא מייק פענס מייק ראדזשערס מייקל בלומבערג מייקל גרים מייקל האראוויץ מייקל כהן מייקל סאסמאן מייקל פלין מייקראניזיע מייקראסאפט מיכאאיל סאקאשווילי מיליטער מינעסאטע מיסיסיפי מיק מולוועיני מירון מישאל אואון מישאל טעמער מישיגען מישעל באומען מנשה ישראל רייזמאַן מעדיקעיד מעדעצין מעוולאט קאוואסוגלא מעט בעווין מעט גאועטז מעט וויטעיקער מעט-לייף מעטיו היימבאך מעטיו לעסער מעטעאס מאראוויצקי מעין מעיסיס מעלאניע טראמפ מענטל העלט מענטשן רעכט מענינדזשייטיס מעקסיקא מעקסיקאנער וואנט מערב ווירדזשיניע מערילאנד מעריסט מעריק מעשיות מקומות הקדושים מרדכי שיף משביע משה דוד נידערמאן משה ליאון משה נחום קרויס משה רוטברג משה שטערנבוך נ.י. אסעמבלי נ.י. נ.דזש. פארט אויטאריטי נ.י. סיטי קאונסיל נ.י. סענאט נ.י. פּרעסביטעריען נאווארטיס נאטא נאטאלי וועסעלניטסקאיא נאסא נאפטא נאקיע נארוועגיע נארטוועסט עירליינס נדבורנא נוארק נוקלעארע וואפן נח דיער נטורי קרתא ניאגרא פאללס נידיא וועלאסקועז ניו דזשערסי ניו העמפשער ניו זילאנד ניו יארק טיימס ניו יארק סטעיט ניו יארק סיטי ניו יארק פאוסט ניו מעקסיקא ניטא לאווי ניידזשיריע ניידזשעל פאראדזש ניידזשער ניין עלעווען אטאקע נייע בוך נייעס בלעטלעך ניעל גורסאטש ניק עירס ניקאול מאליאטאקיס ניקאל פאשיניאן ניקאלעס מאדורע ניקאלעס סארקאזי ניקאלעס קרוז ניקאראגווא ניקי העילי ניקלשבורג נעבראסקע נעוואדא נעט נוטראליטי נענסי פעלאוסי נעפאל נעראנדרא מאודי נעשאנאל ענקווייערער נעשאנעל גארד נפתלי בענעט נפתלי מאסטער נתן אייזיקסאן סאאד הארירי סאדיק קהאן סאודי אראביע סאוט טשיינע סי סאוטוועסט עירליינס סאולי ניניסטאו סאטמאר סאל אלבאניז סאלווא קיער סאלוואדאר סאלוואדאר נאסראלא סאלמאנעלא סאמאליע סאמי אנאן סאן דיאגא סאן פראנציסקא סאני סאנקטוארי שטאט סאנקציעס סאשעל מידיא סודאן סוואזילאנד סוזען קאלינס סוזען רייס סוכות סונדאר פיטשאי סועז קאנאל סופרים קאורט סוקאי סטאניסלאוו יעזשעוו סטארבאקס סטוארט לופטפעלד סטיוו בענאן סטיוו דעינס סטיוו מענוטשין סטיוו ניוהאוז סטיוו סקאלייס סטיוו קינג סטיווען מיללער סטיווען סארענסען סטיווען פעדדאק סטעטן איילענד סטעיט דעפארטמענט סטעיסי אבראמס סטענלי מעקקריסטאל סטעפאניע מיינער סטרייק סי.איי.עי. סי.בי.עס. סי.די.סי. סי.ווי.עס. סי.ען.ען. סי.עס.איי.עס. סי.עס.עקס. סי.עף.פי.בי. סיטגאו סיטי בייק סייבער אטאקע סייבער סעקיוריטי סייפולאו סייפאוו סייפרוס סילוועסטער טורנער סינגאפאור סינגאפאור עירליינס סינטיע ניקסאן סיערע ליאון סיקרעט סערוויס סיר סיריע סלאוואניע סלאוואקיי סנעפ סעבעסטשען גארקע סעבעסטשען קורטז סעווען ספרינגס סעווען עלעווען סעט מאולטאן סעט ריטש סעלי יעיטס סעם קלאוויס סעמסאנג סערא האקעבי סאנדערס סערביע סערגיא מאטארעלא סערגעי גארקאוו סערגעי דעבקייעוו סערגעי לאווראוו סערגעי קיסליאק סערגעי ריאבקאוו סערזש סארזשיאן סעריל ראמאפוסא ספארטס ספייגעיט ספינקא ספיריט עירליינס ספעיס עקס ספעיס פארס ספערן ספרינט סקאט גערעט סקאט וואלקער סקאט מאריסאן סקאט סטרינגער סקאט פרואיט סקאטלאנד סקאנדאל סקווירא סקול באס סרי לאנקא עבאלע וויירוס עבי האנטסמאן עגיפטן עגיפטן-עיר עד גילעספי עד דעי עד ראויס עדווארד סנאודען עדווארד פילליפ עדווארד ראיס עדעם סמיט עדעם שיף עזרא קאהן-וואטניק עטיאפיע עטנע עי-321-על-אר עי.בי.סי. עי.די.פי. עי.טי. ענד טי. עי.סי.על.יו. עי.על.עס. עיטש.אר. מעקמעסטער עימי קלאבוטשער עיר בי-ענד-בי עיר פרענס עיר קאנאדע עירבאס עירבאס 320 עירבאס 350 עירבאס 380 עירוב על באגדאדי על דזשאזירא על טשאפא גוזמאן על פרענקען על קאידא על שאבאב על.דזשי.בי.טי. עליאט ענגעל עליזאבעט ווארען עליידזשע קאמינגס עליס וועלס עלען מאסק עלעקטארעל קאלעדזש עלעקטריק קארס עלעקשאן 2016 עלעקשאן 2018 עלעקשאן 2020 עלעקשאן 2021 עם.טי.עי. עם.עס.13 עם.עס.ען.בי.סי. עמא וואלף עמטרעק עמינענט דאמעין עמיראטן עמירעיטס עירליינס עממאנועל מאקראן עמעזאן עמעט פלאד עמערסאן מענאנגאגווא ען.או.עי.עי. ען.אר.עי. ען.בי.סי. ען.וויי.יו. ען.וויי.פי.די. ען.טי.עס.בי. ען.עס.עי. ענגלאנד ענדרו גאלדשטיין ענדרו מעקעיבי ענדרו ענגלין ענדרו קאומאו ענדרויד ענווייראמענטאל ענטאני ווינער ענערגיע ענציקלאָפּידיע עס.אי.סי. עסטאניע עסטרייך עסקנות עף-15 עף-16 עף-35 עף.בי.איי. עף.די.עי. עף.די.ען.וויי. עף.טי.סי. עף.טי.עי. עף.סי.סי. עף.עי.עי. עפל עצות און הילף עקאנאמיע עקוואדאר עקזעקוטיוו ארדער עקיופאקס עקסאן מאביל עקסידענט עקסעס אויל פייפליין עקסקלוסיוו עראפלאט ערד ציטערניש עריטרעיע עריק אלריטש עריק גאנזאלעס עריק גארסעטי עריק האלדער עריק טראמפ עריק סוואלוועל עריק עדעמס עריק שניידערמאן פאבלא קוזינסקי פאדעסטא גרופ פאדערשטע זייט פאול וועילען פאול לעפעידזש פאול מענעפארט פאול נעהלען פאול רייען פּאוליעוו פאולענד ספרינג וואסער פאטולא גולאן פאליטיק פאליטיקא פאליציי ברוטאליטעט פאליציי שיסעריי פאלסבורג פאלעסטיניע פאלעסטינער אויטאריטעט פאלשע נייעס פאנאוועזש פאנאמא פאפא פאקיסטאן פאקס ניוז פאראגוויי פאראדייס פאפירן פארבס פארד פארדאן פארט לאדערדעיל פארטא ריקא פארטוגאל פארטיידיגונג דעפארטמענט פארקינסאנס פובליקאציע פוטש פויבסט פראנציס פוילן פון אידישער ווינקל פון אייוועלט פון די צייטונג פון דער בית פון דער יוד פון דער יושב ראש פון דער מעלדונג פון דער קלאסיפיידס פון המספיק גאזעט פון חיבורי הקהילה פון יעזורו פון ישיבה ווארלד ניוז פון להתחזק פון לוח היום פון לוח הציבור פון מוזיקליין פון פיינע נייעס פון ק"י וואכנשריפט פון קאווע שטיבל פון קול ברמה פון קול הציבור פון קוק ווינקל פון קעטסקיל נייעס פון שערי מדע פורים פי.די.עף. פי.קעי.קעי. פיאט קרייסלער פיו ריסוירטש פיטער בוטידזשעדזש פיטער גאלינסקי פּיטער נעווארא פיטער סטראוק פיטער סטראזשק פייזער פייער פיל מורפי פיליפ גאלדבערג פיליפ העמאנד פימא פינאנץ פינחס גלויבער פינלאנד פישל שעכטער פלארידע פלו פליטים פליעדיגע קאר פלעטבוש פנחס גלויבער פנחס דוד בונקער פסח פסיכאלאגיע פעדעקס פעדעראלער רעילראוד אדמיניסטראציע פעדעריקא ווילסאן פעדעריקא מוהאריני פּעטי מאורי פעטי מורעי פעטרא פאראשענקא פעטריק ליטעל פעטריק ליעהי פעטריק שאנאהאן פעיסבוק פען סטעישאן פענסילוועניע פעסקא פעקט טשעק פערו פערסישן גאלף פעשמערגא פראטעסט פראנטעיר עירליינס פראנקרייך פרידאם קאקוס פריט באהרארא פרעיסער אנינג פשעווארסק צדקה צהל צונאמי ציווילע קריג ציוניזם ציפערן צניעות צענזוס צענזור צפון דעקאטע צפון קאראליינע צפון קארעא קאוועיט קאורי בוקער קאורי דזשאנסאן קאורי לאוואנדאוסקי קאורי סטוארט קאזאכסטאן קאטאלאניע קאטאר קאטאר עירליינס קאלאמביע קאלאראדא קאליד אלי קאליפארניע קאלעד אלי קאמאלא העריס קאן עדיסאן קאנאדע קאנאקא-פיליפס קאנאר לעמב קאנגא קאנגרעס קאנדאליזא רייס קאנטינענטאל עירליינס קאנסומער פרייוועסי קאנסטאנטין קילימניק קאנסטרוקציע קאנספיראציע קאנעטיקוט קאסאווא קאסטא ריקא קאסטקא קאפיש קאקא קאלא קאר אטאקע קאראנעוויירוס קארופציע קארטער פעידזש קאריביענס קארל אייקהאן קארלאס מאנאם קארלאס סלים קארלאס פוזשעמאנט קארלסבורג קארס קארסיקע קהל לב טהור קהלא קדישא קו קלאקס קלען קובא קווים טארע קוויניפיאק קווינס קולטור קונסט קורדיסטאן קורדן קורצשלוס קידוש השם קים גודאנגא קים דזשאנג יאנג קים יאנג אן קים יאנג טשאל קינדליין קינדערליך קיסטאון אויל פייפליין קיסטאון ווירוס קיעט שילער קירוב רחוקים קירסטין דזשיליבראנד קירסטען ניעלסאן קלאגע קלויזענבורג קליפף סימס קלמן יעגער קלעיר מעקעסקיל קעווין דע-ליאן קעווין מעקאלינען קעווין מעקארטי קעטי ארינגטאן קעטי קראנינגער קעטלין וויין קעטסקילס קעי.דזשי.בי. קעיטי האקול קעיטי ערינגטאן קעיפ ווארדע קעלי סעדלער קעליען קאנוועי קעמבאדיע קענטאקי קעניע קענסאס קענסער קענעדי לופטפעלד קענעדי פיילס קענעט פרעיזשער קערען הענדעל קערעסטיר קראאטיע קראון הייטס קראלי קראסנא קרבתנו קריג קרימינאל קריס וואלאס קריס מורפי קריס קאומאו קריס קאלינס קריס קריסטי קריסטאפער פארינא קריסטאפער קאונס קריסטאפער רעי קריסטין בלעסי פארד קריסטינא קירשנער קריפטא-קורענסי קרית טאהש קרית יואל קרעדיט סוויס קרעטשניף ראאול קאסטרא ראב גאלדסטאון ראב פארטער ראבאט ראבערט באוערס ראבערט ווילקי ראבערט מוגאבי ראבערט מוללער ראבערט עסטארינא ראבערט פיקא ראד בלאגאיעוויטש ראד וויהלער ראד ראזענשטיין ראדזשער סטאון ראדיקאליזם ראדריגא דוטערט ראוד איילענד ראווי ראגביר ראיאטן ראילא אודינגא ראלף נארטעם ראם עמאניועל ראמי אל-חאמדאלע ראן דזשאנסאן ראן ראקוועל האנסען ראסיזם ראסיפ טאיעפ ערדאוואן ראפאעל עספינאל ראש השנה ראשידא טאליב רובי ריבלין רובען דיאז רודי דזשוליאני רויטע קרייץ רויטערס רויעל דאטש-שעל רומעניע רוסלאנד רוסלאנד-וואלן סקאנדאל רחל מעדאו רי יאנג הא ריטינק-עקס ריטעיל ריטשארד בוערי ריטשארד בור ריטשארד בלומענטאל ריטשארד ניעל ריטשארד ספענסער ריטשארד פאוסעט ריטשארד פעינטער ריטשארד קארדרעי ריטשארד קלארידא ריטשי טאורעז רייזע פארבאט רייט-עיד רייכערן רייען זינקע רייקערס איילענד רינאט אכמעטשין ריעל עסטעיט ריעק מאשאר ריק געיטס ריק סעקאון ריק סקאט ריק פערי ריק קאטאן ריקאל ריקארדא מארטינעלי ריקארדא ראסעלא רעגיאנאל ביקור חולים רעגירונג רעגירונג פראגראמען רעגירונג שאטדאון רעי לאהוד רעי מאר רעינס פריבוס רעליגיע רענד פאול רענדאלף אלעיס רעפובליקאנער פארטיי רעקס טילערסאן שאהיד קאהאן אבאסי שאול עלאוויטש שאן העניטי שאן ספייסער שבועות שבתאי שווייץ שוועדן שומרים שחיטה שטורם שטורעם אלבערטא שטייער שי דזשינפינג שילע דזשעקסאן לי שינזא אבעי שיעורים שיפפינג שיקאגא שלום בית שלום יעקב וואזנער שלום מרדכי רובאשקין שלמה בינעט שלמה האפמאן שלמה העלבראנץ שלמה יהודה רעכניץ שלמה עהרליך שמואל בוטח שמואל ניימאן שמחה אייכנשטיין שמחה דאסקאל שמחה פעלדער שמחות שמעון גרין שמעון שפיטצער שעווראן שעלדאן סילווער שעלי מעיער שעלי סימאנדס שעלי קעפיטא שענדונגערס שפאניע שפיאנאזש שרה נתניהו שרעק און סטראשע תולדות אברהם יצחק תולדות אהרן תימן תפילה תשעה באב