ווען משוגע וואלט געמאכט קאלט... יא, ס'מאכט...

א גרופע ראדיקאלע דור הפלגה יונגען, זארגענדיג זיך איבער די אונטערגאנג פון אנזער באליבטע פלאנעט דורך די אויפלאזונג פון די אייז אינעם צפון פּאָולס (הקוטב הצפוני), זענען זיי אויפגעקומען מיט א ערפינדונג וואס וועט צוריק אפּפרירן די וואסער דארט און צוריקשטעלן די וועלט צו איר סטאביליטעט...

לצים זאגן אז די מאשינען וואס זיי ווילן ניצן צו דערגרייכן זייער ציהל, וועט ארויסגעבן אזויפיהל פאַרפּעסטיגונג אז עס וועט נאכמער אנווארעמען די ערדקיגל און נאכמער אויפלאזן די אייז...


קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל