דער ניו יארק קאנסילמאן מארק לעווין שטופט פאראויס א פלאן צו גרונדען א צוויי-שפראכיגע פאבליק סקול אין אפפער מאנהעטן פאר אידישע פאמיליעס וועלכע דרוקן אויס אינטערעס אז זייערע קינדער זאלן זיך לערנען רעדן אידיש. פילע פון די עלטערן זעען דערין א שטיקל פארבינדונג צו זייער אידישע מסורה, און עס איז צום האפן אז דאס זאל ברענגען די קינדער אויך נענטער צו תורה ומצוות. ניו יארק האט פאבליק סקול פראגראמען אין איבער צוואנציג שפראכן, און דער שולע וועט זיין דער ערשטער אין אידיש.גענומען מיט רשות פון פיינע נייעס

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל