🌐 ניו יאָרק סיטי

היינט ביינאַכט: 🌧 שויערס, בעיקר נאך צוויי ביינאַכט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 51.
מאָנטאָג בייטאָג: ⛈←🌧←⛈\🌧 רעגן מיט טאָנדערשטורמס פאַרמיטאָג, דאן קומט א שאַנס פאַר שויערס פון מיטאָג בי דריי נאָכמיטאָג, און דאן א קליינע שאַנס פאַר שויערס מיט טאָנדערשטורמס נאך דריי נאָכמיטאָג. די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 69.
מאָנטאָג ביינאַכט: ☁️, 🌧\⛈←🌧 א קליינע שאַנס פון שויערס און טאָנדערשטורמס איידער אַכט אָווענט, און דאן א קליינע שאַנס פאר שויערס פון אַכט ביז צען. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 52.
דינסטאָג בייטאָג: 🌥←🌧 א דרייסיג פּראָצענטיגע שאַנס פאַר שויערס, בעיקר נאך איינס נאָכמיטאָג. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 63.
דינסטאָג ביינאַכט: 🌧←☁️ א צוואָנציג פּראָצענטיגע שאַנס פאַר שויערס, איידער צען ביינאַכטס. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 45.
מיטוואָך בייטאָג: 🌤 מערסטענס זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 56.
מיטוואָך ביינאַכט: ☁️ טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 41.
דאָנערשטאָג בייטאָג: 🌤 טיילווייז זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 54.
דאָנערשטאָג ביינאַכט: ☁️ פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 47.
פרייטאָג בייטאָג: 🌧\☁️ א פערציג פּראָצענטיגע שאַנס פאַר שויערס. פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 63.
פרייטאָג צונאַכטס: 🌧\☁️ א פערציג פּראָצענטיגע שאַנס פאַר שויערס. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 51.
שב"ק בייטאָג: 🌤 מערסטענס זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 61.
מוצש"ק: ☁️ טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 47.
זונטאָג בייטאָג: 🌤 טיילווייז זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 57.

🌐 מאָנסי און קרית יואל

היינט ביינאַכט: 🌧 שויערס, בעיקר נאך צוויי ביינאַכט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 50.
מאָנטאָג בייטאָג: ☁️+🌧 שויערס, מיט טאָנדערשטורמס מעגליך נאך צען צופרי. די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 71-72.
מאָנטאָג ביינאַכט: ☁️, 🌧\⛈←🌧 א קליינע שאַנס פון שויערס און טאָנדערשטורמס איידער אַכט אָווענט, און דאן א קליינע שאַנס פאר שויערס פון אַכט ביז צען. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 50-51.
דינסטאָג בייטאָג: 🌥←🌧 א דרייסיג פּראָצענטיגע שאַנס פאַר שויערס, בעיקר נאך איינס נאָכמיטאָג. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 63-64.
דינסטאָג ביינאַכט: 🌧←☁️ א צוואָנציג פּראָצענטיגע שאַנס פאַר שויערס, איידער צען ביינאַכטס. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 39-40.
מיטוואָך בייטאָג: 🌤 מערסטענס זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 53-55.
מיטוואָך ביינאַכט: ☁️ טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 34-35.
דאָנערשטאָג בייטאָג: 🌤 טיילווייז זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 55.
דאָנערשטאָג ביינאַכט: ☁️ פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 40-41.
פרייטאָג בייטאָג: 🌧\☁️ א פופציג פּראָצענטיגע שאַנס פאַר שויערס. פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 63-64.
פרייטאָג צונאַכטס: 🌧\☁️ א פערציג פּראָצענטיגע שאַנס פאַר שויערס. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 47-48.
שב"ק בייטאָג: 🌤 מערסטענס זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 60-61.
מוצש"ק: ☁️ טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 40.
זונטאָג בייטאָג: 🌤 טיילווייז זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 56-57.

🌐 לעיקוואָוד

היינט ביינאַכט: 🌧 שויערס, בעיקר נאך צוויי ביינאַכט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 51.
מאָנטאָג בייטאָג: ☁️, 🌧←⛈ וואַרשיינליכע שויערס, מיט א מעגליכקייט פאר טאָנדערשטורמס איידער זיבן צופרי, דאן קומט א שאַנס פאר שויערס מיט טאָנדערשטורמס נאך זיבן. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 76.
מאָנטאָג ביינאַכט: 🌧←☁️ א שאַנס פאר שויערס, בעיקר איידער צוויי ביינאַכט. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 54.
דינסטאָג בייטאָג: 🌧\🌤 א קליינע שאַנס פאַר שויערס. טיילווייז זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 69.
דינסטאָג ביינאַכט: ☁️ טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 43.
מיטוואָך בייטאָג: 🌤 מערסטענס זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 58.
מיטוואָך ביינאַכט: ☁️ טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 39.
דאָנערשטאָג בייטאָג: 🌤 טיילווייז זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 55.
דאָנערשטאָג ביינאַכט: ☁️ מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 45.
פרייטאָג בייטאָג: 🌧←☁️ א שאַנס פאַר שויערס, איידער אַכט אָווענט. פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 66.
פרייטאָג צונאַכטס: 🌧\⛈,☁️ שויערס וואַרשיינליך, ווי אויך מעגליכע טאָנדערשטורמס. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 50.
שב"ק בייטאָג: 🌤 מערסטענס זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 64.
מוצש"ק: 🌥 טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 42.
זונטאָג בייטאָג: 🌧\🌤 א שאַנס פאַר שויערס. טיילווייז זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 58.


© די אידישע וועטער באריכט דורך אידישע נייעס (וועב | טעלעגראם | טוויטער | אינסטעגראם | וואטסעפפ | אימעיל)

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל