🌐 ניו יאָרק סיטי

היינט ביינאַכט: ☁️←🌧 א פופציג פּראָצענטיגע שאַנס פאַר רעגן, בעיקר נאך אַכט אָווענט. פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 41.
מיטוואָך בייטאָג: ☀️ זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 65.
מיטוואָך ביינאַכט: 🌃 א מערסטענס קלאהרע הימל, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 43.
דאָנערשטאָג בייטאָג: 🌤 מערסטענס זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 58.
דאָנערשטאָג ביינאַכט: ☁️ מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 39.
פרייטאָג בייטאָג: 🌥←🌥 וואַרשיינליכע רעגן, בעיקר נאך צוויי נאָכמיטאָג. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 48.
פרייטאָג צונאַכטס: ☁️\🌧 וואַרשיינליכע רעגן. פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 45.
שב"ק בייטאָג: 🌧←🌥 א דרייסיג פּראָצענטיגע שאַנס פאַר שויערס, איידער אַכט צופרי. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 62.
מוצש"ק: ☁️ מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 48.
זונטאָג בייטאָג: 🌤 טיילווייז זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 62.
זונטאָג ביינאַכט: ☁️ מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 48.
מאָנטאָג בייטאָג: 🌥 מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 65.
מאָנטאָג ביינאַכט: ☁️\🌧 א דרייסיג פּראָצענטיגע שאַנס פאַר שויערס. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 51.

🌐 מאָנסי און קרית יואל

היינט ביינאַכט: ☁️\🌧\🌧+❄️ א קליינע מעגליכקייט פאַר רעגן אין מאנסי איידער 11 ביינאַכט און א געמיש מיט שניי צווישן 11 און 2 און דאן שניי נאך 2, און א קליינע שאַנס פאר רעגן און שניי אין ק"י פון 8 פארנאכטס ביז 2 ביינאכט און נאכדעם א קליינע שאַנס פאר שניי נאך צוויי אזייגער. פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 32-33.
מיטוואָך בייטאָג: ☀️ זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 61.
מיטוואָך ביינאַכט: 🌃 א מערסטענס קלאהרע הימל, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 32-34.
דאָנערשטאָג בייטאָג: 🌤 מערסטענס זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 54-55, וואס וועט זיך שפּירן 25-40 מיט די ווינטן.
דאָנערשטאָג ביינאַכט: ☁️ מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 30-33.
פרייטאָג בייטאָג: ☁️←🌥 וואַרשיינליכע שויערס, בעיקר נאך צוויי נאָכמיטאָג. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 44.
פרייטאָג צונאַכטס: ☁️\🌧 וואַרשיינליכע רעגן. פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 39-40.
שב"ק בייטאָג: 🌧\🌤 א דריייסיג פּראָצענטיגע שאַנס פאַר שויערס, איידער אכט צופרי. טיילווייז זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 60.
מוצש"ק: ☁️ מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 43-44.
זונטאָג בייטאָג: 🌤 טיילווייז זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 60-61.
זונטאָג ביינאַכט: 🌧\☁️ א דריייסיג פּראָצענטיגע שאַנס פאַר שויערס. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 45-46.
מאָנטאָג בייטאָג: 🌥 מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 65-66.
מאָנטאָג ביינאַכט: 🌧\☁️ א דריייסיג פּראָצענטיגע שאַנס פאַר שויערס. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 48.

🌐 לעיקוואָוד

היינט ביינאַכט: 🌧\☁️ וואַרשיינליכע רעגן, בעיקר צווישן צען און דריי ביינאכט. פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 38.
מיטוואָך בייטאָג: 🌤 טיילווייז זוניג וואס וועט זיך צוביסלעך אויסקלאהרן, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 65.
מיטוואָך ביינאַכט: 🌃 א מערסטענס קלאהרע הימל, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 40.
דאָנערשטאָג בייטאָג: 🌤 טיילווייז זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 59.
דאָנערשטאָג ביינאַכט: 🌧\☁️ א מעגליכקייט פאַר שויערס. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 38.
פרייטאָג בייטאָג: ☁️←🌥 וואַרשיינליכע רעגן. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 52.
פרייטאָג צונאַכטס: ☁️\🌧 וואַרשיינליכע רעגן. פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 46.
שב"ק בייטאָג: 🌤 טיילווייז זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 65.
מוצש"ק: ☁️ טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 48.
זונטאָג בייטאָג: 🌤 טיילווייז זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 64.
זונטאָג ביינאַכט: 🌧\☁️ א שאַנס פאַר שויערס. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 50.
מאָנטאָג בייטאָג: 🌧\🌥 א שאַנס פאַר שויערס. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 72.
מאָנטאָג ביינאַכט: 🌧\☁️ א שאַנס פאַר שויערס. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 53.


© די אידישע וועטער באריכט דורך אידישע נייעס (וועב | טעלעגראם | טוויטער | אינסטעגראם | וואטסעפפ | אימעיל)

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל