קאנגרעסמאן טים רייען פון אָהייאָ האט דאנערשטאג געמאלדן אַז ער איז לויפט פאַר פּרעזידענט - די נייעסטע נאָמען אין אַ וואקסענדע 2020 פעלד פון דעמאָקראַטישע קאַנדידאַטן. שבת האט ער אפיציעל געעפנט זיין פּרעזידענטליכע קאמפיין, מיט'ן רופן פאַר אחדות און אטאקירענדיג וואָס ער זעהט אלס אַ פאַלשע אַלטערנאַטיוו פארגעלייגט דורך אנדערע פּאליטיקאנטן.

דער מעסיגע דעמאָקראַט, שטעלט זיך אהער אלס אַ קאַנדידאַט וואס קענען פאַראייניגן די פּראָגרעסיווע פליגל פון די דעמאָקראַטישע פארטיי מיט די טיפישער ארבעט'ס-קלאַס וויילער, און גייט אריין אין אַ פעלד וואָס איז מערסטענס דאמינירט דורך שטארק פּראָגרעסיווע קאנדידאטן. רייען, אַ געוועזענער "פּראָ-לייף" שטיצער, האט איבערגעדרייט זיין שטעלונג איבער אַבאָרציע, ווען ער איז געווארן מער ליבעראל איבער די יאָרן.

"מיר האָבן פּאליטיקאנטן און פירער אין אַמעריקע היינט וואָס זוכן אונז צו צוטיילן, זיי ווילן אונז אריילייגן אין איין קעסטל אָדער אין די אנדערע", האט ער געזאגט פאר די מאַסן פון בערך 350. "איר קענט היינט נישט זיין פאַר ביזנעס און פאַר די אַרבעטער; איר קענט נישט זיין פאַר גרעניץ זיכערהייט און אימיגראַציע רעפאָרם; איר קענט נישט זיין פאַר שטעט און דאָרפישע אַמעריקע, איר קענען נישט זיין פאַר די צפון און די דרום, איר קענען נישט זיין פאַר מענער און פרויען. איך בין מיד צו מוזן קלויבן".
קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל