קאָנגרעסמאַן סעט מאָולטאָן פון מאַסאַטשוסעטס קומט קיין ניו העמפּשער...

קלאַנגען צירקלען אז דער דעמאָקראַטישער קאָנגרעסמאַן וועט מעלדן זיין קאַנדידאַטור פאַר פּרעזידענט אין די 2020 פאַרמעסט.קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל