קאָנגרעסמאַן סעט מאָולטאָן וועט מעלדן קאַנדידאַטור פאַר פּרעזידענט
קאָנגרעסמאַן סעט מאָולטאָן פון מאַסאַטשוסעטס קומט קיין ניו העמפּשער...

קלאַנגען צירקלען אז דער דעמאָקראַטישער קאָנגרעסמאַן וועט מעלדן זיין קאַנדידאַטור פאַר פּרעזידענט אין די 2020 פאַרמעסט.קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל