אטוירני דזשענעראל וויליאַם באַר ערשיינט היינט דינסטאג פאָרנט פון אַ הויז סובקאָמיטע וואו ער ווערט אויסגעפרעגט איבער זיין פיר-בלאַט איבערזוכט פון ספעציעלן אויספארשער ראבערט מוללער'ס באריכט. אָפיציעל דארף באַר אויפטרעטן דיסקוטירן די בודזשעט פון די יוסטיץ דעפּאַרטמענט, אָבער דעמאָקראַטן אויף די פּאַנעל זענען ערווארטעט זיך צו פארלייגן אויף באַר'ס איבערטייטש פון די מוללער באריכט.

⇽ זעהט פולע באריכט און ווידיאקאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל