אטוירני דזשענעראַל וויליאַם באַר האט זונטאג געשיקט א קורצע איבערזוכט פון די טרעפונגען פון ספּעציעלן פּראָקוראָר ראַבערט מוללער'ס 22-מאנאטן רוסלאַנד אויספארשונג צו קאָנגרעס. דאס פאָלגט נאך די נייעס פרייטאָג אז מוללער האָט איבערגעגעבן די באַריכט צום אַטוירני דזשענעראַל, וואָס - לויט די יוסטיץ דעפּאַרטמענט - האָט נישט גערופן פאַר קיין פרישע אָנקלאַגעס איבער פאַרדעכטיגטע קאַלוזשען צווישן די פּרעזידענט טראָמפּ קאַמפיין און די קרעמלין.

באַר האָט געזאָגט, אַז ער איז "געווידמעט צו וויפיהל דורכזיכטיגקייט עס איז נאָר מעגליך", און אַרבעט מיט מוללער און דעפּיוטי אַטוירני דזשענעראַל ראַד ראָזענשטיין צו באַשטימען וויפיהל פון מוללער'ס באַריכט קען אַרויסגעגעבן ווערן צו קאָנגרעס און דער פובליקום. קאָנגרעציאָנאַלע דעמאָקראַטן האָבן געוואָרענט צו שיקן סובפּינעס צו פאַרלאַנגען די גאַנצע באַריכט און גיין צום געריכט אויב עס ווערט נישט איבערגעגעבן.

לייענט די פולע איבערזוכט דאקומענט
קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל