🌐 ניו יאָרק סיטי

פרייטאָג צונאַכטס: 🌧\☁️ א צוואָנציג פּראָצענטיגע שאַנס פאַר שויערס ביז האַלבנאַכט. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 49.
שב"ק בייטאָג: 🌥 מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 68.
מוצש"ק: 🌧←☁️ א דרייסיג פּראָצענטיגע שאַנס פאַר שויערס, בעיקר נאך אַכט אָווענט. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 50.
זונטאָג בייטאָג: 🌧←🌥 שויערס וואַרשיינליך, בעיקר פאר איינס נאָכמיטאָג. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 57.
זונטאָג ביינאַכט: 🌧←☁️ א דרייסיג פּראָצענטיגע שאַנס פאַר שויערס, איידער זיבן אָווענט. מערסטענס פאַרוואָלקענט - וואס וועט זיך צוביסלעך אויסקלאהר איבערנאכט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 36.
מאָנטאָג בייטאָג: ☀️ זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 49.
מאָנטאָג ביינאַכט: 🌃 א מערסטענס קלאהרע הימל, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 36.
דינסטאָג בייטאָג: 🌤 מערסטענס זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 49.
דינסטאָג ביינאַכט: 🌧\☁️ א פופציג פּראָצענטיגע שאַנס פאַר רעגן. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 42.
מיטוואָך בייטאָג: 🌧\🌥 א פופציג פּראָצענטיגע שאַנס פאַר רעגן. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 53.
מיטוואָך ביינאַכט: 🌧\☁️ א דרייסיג פּראָצענטיגע שאַנס פאַר רעגן. טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 45.

🌐 מאָנסי און קרית יואל

פרייטאָג צונאַכטס: 🌧\☁️ א צוואָנציג-דרייסיג פּראָצענטיגע שאַנס פאַר שויערס, בעיקר אין די ערשטע העלפט נאַכט. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 46-47.
שב"ק בייטאָג: 🌥\🌧 מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 68-69. ק"י האט א צוואָנציג פּראָצענטיגע שאַנס פאַר שויערס.
מוצש"ק: 🌧←☁️ א דרייסיג-פערציג פּראָצענטיגע שאַנס פאַר שויערס. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 44-45.
זונטאָג בייטאָג: 🌧←🌥 שויערס וואַרשיינליך, בעיקר ביז איינס-צוויי נאָכמיטאָג. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 53-55.
זונטאָג ביינאַכט: 🌧←🌗←🌃 א דרייסיג פּראָצענטיגע שאַנס פאר שויערס איידער 7-8 אָווענט. א מערסטענס קלאהרע הימל אין ק"י און הייבט זיך אן פאַרוואָלקענט אין מאנסי וואס וועט זיך צוביסלעך אויסקלאהר איבערנאכט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 29-30.
מאָנטאָג בייטאָג: ☀️ זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 46.
מאָנטאָג ביינאַכט: 🌃 א מערסטענס קלאהרע הימל, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 28-30.
דינסטאָג בייטאָג: 🌤 מערסטענס זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 48-49.
דינסטאָג ביינאַכט: ☁️←🌧←🌧+❄️ א מעגליכקייט פאַר רעגן נאך זיבן אָווענט, וועט זיין א געמיש מיט שניי נאך 3-5 פאַרטאָגס. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 33-34.
מיטוואָך בייטאָג: 🌧\❄️←🌥 א מעגליכקייט פאַר רעגן און שניי. מערסטענס פאַרוואָלקענט אין מאנסי און מערסטענס זוניג אין ק"י, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 51.

🌐 לעיקוואָוד

פרייטאָג צונאַכטס: ☁️ מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 49.
שב"ק בייטאָג: 🌤 טיילווייז זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 70.
מוצש"ק: 🌧←☁️ א קליינע מעגליכקייט פאַר שויערס, נאך ניין ביינאַכט. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 49.
זונטאָג בייטאָג: 🌧\🌥 שויערס וואַרשיינליך, בעיקר צווישן ניין צופרי און דריי נאָכמיטאָג. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 57.
זונטאָג ביינאַכט: 🌧←☁️ א מעגליכקייט פאַר שויערס פאר ניין אָווענט. טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 32.
מאָנטאָג בייטאָג: ☀️ זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 49.
מאָנטאָג ביינאַכט: 🌃 א מערסטענס קלאהרע הימל, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 33.
דינסטאָג בייטאָג: 🌤 מערסטענס זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 49.
דינסטאָג ביינאַכט: 🌧\☁️ א מעגליכקייט פאַר רעגן, נאך ניין אָווענט. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 38.
מיטוואָך בייטאָג: 🌧\🌤 א מעגליכקייט פאַר רעגן. טיילווייז זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 53.
מיטוואָך ביינאַכט: 🌧\☁️ א מעגליכקייט פאַר רעגן, נאך ניין אָווענט. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 40.


© די אידישע וועטער באריכט דורך אידישע נייעס (וועב | טעלעגראם | טוויטער | אינסטעגראם | וואטסעפפ | אימעיל)

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל