🌐 ניו יאָרק סיטי

היינט ביינאַכט: ☁️ ווערט מער פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 33.
מאָנטאָג בייטאָג: 🌥 טיילווייז זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 45.
מאָנטאָג ביינאַכט: 🌗 טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 33.
דינסטאָג בייטאָג: ☀️ זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 45, אבער וועט זיך אָנפאַנג שפירן 25-35 מיט די ווינטן.
דינסטאָג ביינאַכט: 🌃 א מערסטענס קלאהרע הימל, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 34.
מיטוואָך בייטאָג: ☀️ זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 50.
מיטוואָך ביינאַכט: 🌗 טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 40.
דאָנערשטאָג בייטאָג: 🌦←🌤 א דרייסיג פּראָצענטיגע שאַנס פאַר שויערס ביז 11:00 פאַרמיטאָג. טיילווייז זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 55.
דאָנערשטאָג ביינאַכט: 🌗 טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 39.
פרייטאָג בייטאָג: 🌤 מערסטענס זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 51.
פרייטאָג צונאַכטס: 🌗 טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 34.
שב"ק בייטאָג: ☀️ זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור ביי בערך 48.
מוצש"ק: 🌃 א מערסטענס קלאהרע הימל, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 37.
זונטאָג בייטאָג: ☀️ זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 58.

🌐 מאָנסי און קרית יואל

היינט ביינאַכט: ☁️ ווערט מער פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 22-24.
מאנטאָג בייטאָג: ☀️ טיילווייז ביז מערסטענס זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 43-44, און וועט זיך שפירן 20-35 מיט די ווינטן.
מאָנטאָג ביינאַכט: 🌗 טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 24-26.
דינסטאָג בייטאָג: ☀️ זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 43.
דינסטאָג ביינאַכט: 🌃 א מערסטענס קלאהרע הימל, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 26-28.
מיטוואָך בייטאָג: 🌤 זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 48-49.
מיטוואָך ביינאַכט: 🌗 טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 36-37.
דאָנערשטאָג בייטאָג: 🌧\❄️←⛅ א שאַנס פאַר רעגן און שניי ביז 10:00 פאַרמיטאָג. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 53.
דאָנערשטאָג ביינאַכט: ☁️ מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 33-34.
פרייטאָג בייטאָג: 🌤 מערסטענס זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 49.
פרייטאָג צונאַכטס: 🌗 טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 27-29.
שב"ק בייטאָג: ☀️ זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 45-46.
מוצש"ק: 🌃 א מערסטענס קלאהרע הימל, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 31-32.
זונטאָג בייטאָג: ☀️ זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 58.

🌐 לעיקוואָוד

היינט ביינאַכט: ☁️ ווערט מער פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 26.
מאנטאָג בייטאָג: ☀️ טיילווייז זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 42.
מאָנטאָג ביינאַכט: 🌗 טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 28.
דינסטאָג בייטאָג: ☀️ זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 44.
דינסטאָג ביינאַכט: 🌃 א מערסטענס קלאהרע הימל, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 30.
מיטוואָך בייטאָג: 🌤 זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 50.
מיטוואָך ביינאַכט: ☁️ טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 37.
דאָנערשטאָג בייטאָג: 🌧\🌤 א שאַנס פאַר רעגן. טיילווייז זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 55.
דאָנערשטאָג ביינאַכט: ☁️ טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 37.
פרייטאָג בייטאָג: ☀️ זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 51.
פרייטאָג צונאַכטס: 🌃 א מערסטענס קלאהרע הימל, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 32.
שב"ק בייטאָג: ☀️ זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 49.
מוצש"ק: 🌃 א קלאהרע הימל, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 34.
זונטאָג בייטאָג: ☀️ זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 58.


© די אידישע וועטער באריכט דורך אידישע נייעס (וועב | טעלעגראם | טוויטער | אינסטעגראם | וואטסעפפ | אימעיל)


קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל