ניו יאָרק'ערס דאַרפן זיך גרייטן אַוועקצולייגן די ווינטער מאַנטלען און אַרויסברענגן די ביציקלעך פאַר די צווייטע העלפט פון די אַרבעטס וואָך, ווען עס זעהט אויס וואו עס קומט הויכע טעמפּעראַטורעס וואָס קען דערגרייכן 65 דעגריס. די נאַציאַנאַלע וועטער סערוויס זאָגט פאָר אַ הויכע טעמפּעראַטור פון 65 דעגריס אויף פרייטאָג, וואָס איז בערך 20 דעגריס וואַרעמער פון סיי וועלכע טעמפּעראַטור פון פאָריגע וואָך. דאָנערשטאָג'ס הויכע טעמפּעראַטור איז אויך ערוואַרטעט צו שלאָגן אין די נידעריגע 60'ערס.

די שטאָט'ס קליינע היץ כוואַליע איז ערווארטעט אנצוהאלטן בלויז עטלכע טעג, מיט הויכע טעמפּעראַטורעס אַראָפּפאַלענדיג צוריק צו די 40'ערס אויף זונטאָג. די היץ וועט מסתמא אויך ברענגען רעגן, לויט די נאַציאַנאַלע וועטער סערוויס פאָראויסקוק. עס איז פאַרהאַן אַ 20 פּראָצענטיגע שאַנס פון שאָוערס אויף דאָנערשטאָג נאַכט און אַ שטורעם איז "מעגלעך" פאַר פרייטאָג צופרי. א דעטאלירטע וועטער באריכט, וועט שפּעטער נאָכפאָלגן.


© די אידישע וועטער באריכט דורך אידישע נייעס (וועב | טעלעגראם | טוויטער | אינסטעגראם | וואטסעפפ | אימעיל)

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל