היינט דינסטאג 12 אזייגער פאַרמיטאָג וועלן כלל ישראל זיך מאָביליזירן צום 48 שעה'איגן קאַמף, אויפצושטעלן א פראָנט פון אַכצן טויזנט קעמפערישע זעלנער צו קעמפן פאר אחים-ביחד חי-לייפליין און שאַפן דריי מיליאָן.

טויזענטער אידן שליסן זיך אן אינעם קאַמף פאר בלויז $36
👈 קליקט יעצט: http://enlistbyachad.org
👈 אדער רופט: 732-943-1900


קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל