די פאָדערשטע זייטן פון "קינדליין" פאַר פרשת ויקרא תשע"ט
די פאָדערשטע זייטן פון "קינדליין" פאַר פרשת ויקרא תשע"ט

הויכפונקטן פון קינדליין ויקרא:

  • נייע דראמאטישע קאמיקס פארזעצונג דורך דער בארימטער מעלער ר' מאטי העלער אנגעהויבן די וואך.
  • דער בארימטער שרייבער ר' דוד וועבער שטעלט פאָר א מעכטיגער פאנעל לכבוד ערב פורים מיט די באקאנטע חסידישע אקטיארן ר' שלמה פערל, ר' חיים מאנדלבוים, ר' יעקב אליעזר מיללער, ר' מנחם יושע ראטה שליט"א וועלכע מישן אויף זכרונות פון די ערשטע חסידישע פארשטעלונגען ביי די הייליגע טיש'ן פון די צדיקים ביז צו די שפילן "א סליחות נאכט אין קיעוו" "על נהרות בבל" און נאך, באגלייט מיט נוצליכע טיפ'ס ווי אזוי צו פירן א געלונגענע שפיל אויפן ערליכער חסידיש'ן שטייגער.
  • היסטארישע אלבום: א פלא! אן עלטערער איד מיט א שיינעם הדרת פנים איז פארנומען מיט פייערן זיין געבורטסטאג מיט א גוי'אישער מנהג פון א טארט מיט לעכט? פון וואו קומט דאס?
  • צייל ביז צען: די צען גרעסטע פאבריקן אויף די וועלט.
  • און נאך רייכע ארטיקלען מיט הערליכע קאמיקס און שיינע מעשיות.

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל