ס'איז איבערגעבליבן בלויז געציילטע שעה׳ן זיך אָנצושליסן אינעם קאַמף, צו געבן אייער שטיצע און הילף פאר די נישט געזונטע אחים ביחד - חי לייפליין קינדער.

מ'מוז אָנקומען צו אַכצן טויזנט קעמפער צו שאַפן דעם גאַנצן דריי מיליאָן! געדענקט: מיר קענען נישט שטיין גלייכגילטיג ווען די חי לייפליין - אחים ביחד סערוויסעס ביים היימישן עולם איז ליידער אין די לעצטע יאָר געשטיגן מיט פופצען פּראָצענט!

מאָביליזירט אייך יעצט אינעם קאַמף פאר בלויז $36: http://enlistbyachad.org אדער רופט: 732-943-1900

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל