ניו זילאַנד פּאָליציי זאגט אז איין מענטש איז ארעסטירט געווארן אין פארבינדונג מיט אַ מאַסיווע שיסעריי היינט פרייטאג, וואס האט איבערגעלאזט צענדליגע טויטע אין צוויי מאָסקוועס אין די שטאָט קריסטטשורטש.

די שיסער איז נאכנישט אפיציעל אידענטיפיצירט געווארן, אבער איבער סאשעל מידיא ווערט צירקולירט א בילד פון איינעם ברענטאָן טאַראַנט, וואס האט געפיטערט די גרויליגע אקטן אויף לייוו ווידיא (זעהט ביים ענדע). כאטש וואס קלאנגען זאגן אז עס איז געווען נאך א שיסער, איז דערווייל נישט באשטעטיגט אויב עס איז בכלל געווען א מיטארבעטער פארמישט.

ברענטאָן טאַראַנט
דער שיסער: ברענטאָן טאַראַנטפירקלערייען אויף זיינע וואפן, מיט די נעמען פון אנדערע מערדער וואס האבן דורכגעפירן מאסן שיסערייען


ווידיאס

ווארענונג: די ערשטע ווידיא איז געפערליך גרויזאם!


שיסער פירט דורך מאסיווע שחיטה אין צוויי ניו זילאַנד מעטשעטס
די עיקר הייבט זיך אן ביי 6:00, און די שחיטה הייבט זיך אן ביי 6:36, רח"ל!

ניו זילאַנד מעטשעטס שיסער ווערט ארעסטירט

פאליציי סטעיטמענט איבער מאסיווע שחיטה אין ניו זילאַנד מעטשעטסקאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל