ניו יארק סיטי וועטער

וואס איז חינוך? | הרב אברהם מרדכי מלאך

אלע זענען באקאנט מיט די ווארט "חינוך", און מיר זענען געוואוינט עס צו טייטשן אלץ אויסלערנען — ערציען אונזערע דורות  אבער וואס, באמת, איז דאס חינוך? וואס איז די שורש, די תכלית פון מחנך זיין אונזערע קינדער?

יענקל'ס וועכנטליכע געהאלט פון $10,000 איז אים געווען מער ווי גענוג.  איין טאג אבער, זיצנדיג אויפ'ן טעראסע און באטראכטנדיג די פאנאראמע, האט ער געטראכט צו זיך:  "פארוואס זאל איך מאכן נאר $10,000 א וואך, ווען איך קען ווען מאכן אזויפיל אין א טאג?"  טראכנדיג טיף פאר נאך א וויילע, איז ער אויפגעקומען מיט'ן געדאנק וויאזוי צו פארווירקליכן זיין חלום.  "איך וועל עפענען א גרויסע סורקוס, און ברענגען א לייב איבערצונעמען די עולם. איך וועל שטעלן א טויזנט זיצן און בעטן צען דאלער א זיץ — און אזוי וועל איך מאכן $10,000 א טאג!"

די איינציגסטע שאלה וואס האט נאך געשטערט יענקל איז געווען וואו ער וועט למעשה טרעפן א לייב פאר זיין סורקוס.  ער נעמט זיך ארומזוכן, און רופט יעדער וואס ער טראכט קען אים פירן צו טרעפן אן אמת’ע לייב.  ענדליך איז ער אנגעקומען צו עטליכע מענטשן אין אפריקא וואס האבן אים געלאזט וויסן אז זיי קענען אים ערלעדיגן א לייב פון די וועלדער.  יענקל’ס חלום פון באקומען אן אמת’ע ווילדע לייב וועט ענדליך מקוים ווערן.

אריבערשיקן די לייב פון אפריקא קיין אמעריקע איז בכלל נישט געווען א גרינגע זאך,  אבער עס איז געלונגען.  ווי נאר מען האט געלאזט וויסן פאר יענקל אז זיין לייב איז גרייט, איז ער אריבערגעלאפן דאס צו באטראכטן צום ערשטע מאל.  אט איז עס געווען: א ריזיגע לייב מיט א שטורמישע ברום. "איך וועל עס רופן לייבי," האט יענקל באשלאסן צו זיך.  נאכ’ן אריבערפירן די לייב נאכאמאל — דאס מאל צו יענקל’ס הויף — איז ענדליך געקומען די צייט אנצוהייבן די ארבעט.

יעדע צופרי האט יענקל ארויסגעברענגט פאר זיין נייעם חבר, די לייב, צוויי גרויסע אמפערס מיט פלייש, און עס געווארפן צום שטייג פון 100 פיס ווייט.  טאג טעגליך, האט לייבי געברומט און יענקל האט אים געפיטערט.  עס איז געווען א טעגליכע ארבעט צו בויען א פריינדשאפט צווישן יענקל און לייבי, וואס וועט נעמען צייט, אבער האפנטליך וועט זיך עס שטארק אנטוויקלען.

איין טאג האט לייבי זיך געכאפט אז אפילו אויב ער וועט נישט ברומען וועט די פלייש קומען זיין וועג.  אזוי האט ער אויפגעהערט זיין טעגליכע ברומערייען, און נאך אלץ באקומען זיין מאלצייט.  די נייע סיסטעם האט אנגעהאלטן פאר א שטיק צייט, און יענקל איז צוביסלעך געווארן מער באקוועם און געקומען אלץ נענטער צו לייבי'ס שטייג יעדן טאג.

 און דאן איז די לאנג-ערווארטעטע טאג אנגעקומען.  יענקל האט געעפענט די שטייג און געפיטערט פאר לייבי נישט נאר די געווענליכע צוויי אמפערס פלייש, נאר דריי הערשן דערצו, האפנדיג אז ער וועט נישט ווערן די פערדע.  יענקל האט געטרייסלט ווען ער האט געעפנט די שטייג, אבער ווי ער האט באלד געזעהן, איז נישט געווען פון וואס צו פארכטן.  לייבי, ווי א ליבליכע קעצעלע, האט זיך געמיטלעך דערנענטערט צו יענקל און זיך אראפגעלייגט אויפ'ן ערד, לעקנדיג יענקל'ס פיס.  יענקל האט זיך קוים געקענט גלייבן – ער איז געווארן די פולקאמע אייגנטימער איבער לייבי!

דורכאויס די קומענדיגע פאר וואכן זענעך יענקל און לייבי געווארן נאנטע פריינט.  לייבי האט נאכשפאצירט יענקל ביים אויספירן זיינע טעגליגע ארבעט און פליכטן. עס איז געווען מערקווערדיג זיך צוצוקוקן.  אבער יעצט וועט זיך די ריכטיגע ארבעט אנהויבן.

די ערשטע קונץ פאר לייבי צו לערנען איז געווען אדורכצושפרינגען א רינג.  שפעטער, האט יענקל געהאפט, וועט לייבי קענען אריבערשפרינגען א רינג פון פייער, אבער פאר יעצט איז געווען וויכטיג ער זאל פשוט אריבערשפרונגען.  יענקל האט געהאלטן די רינג הויך אויף ארויף, און געווינקען צו לייבי.  "טאנץ!," האט ער געשריגן.  אבער לייבי איז ווייטער געזעצן, קוקנדיג אויף יענקל ווי ער איז אראפ פון זינען.  לייבי האט נישט געהאט די מינדעסטע חלום וואס ער דארף טוהן.  יענקל האט פרובירט צו ווייזן פאר לייבי איינמאל און נאכאמאל וואס ער דארף טוהן, אבער לייבי איז געזעצן גלייכגילטיג.  פאר לאנגע טעג האט יענקל פרובירט צו לערנען לייבי טאנצן, אבער עס איז אים נישט געלונגען.

ביז, ענדליך, איז יענקל אויפגעקומען מיט א נייע איינפאל.  שטעלנדיג די רינג פונקט קעגן לייבי, האט יענקל זיך גערוקט אונטער לייבי און אים געגעבן א שמייס.  דאס האט שוין געארבעט — לייבי איז ארויפגעשפרינגען, דורך די רונג!  יענקל האט גלייך באלוינט לייבי מיט פינף הערשן.  פאר די נעקסטע פאר טעג האט יענקל איבערגעטוהן די זעלבע, ביז, צו זיין גרויס עקסטאז, האט עס פונקט גוט געארבעט.  צוביסלעך האט זיך לייבי געלערנט וויאזוי אריבערצושפרינגען די רינג פונקטליך און גלייך.

פאר די נעקסטע פאר חדשים, גלייך אויפ'ן ווינק, האט לייבי איבערגעשפרינגען די רינג.  יעצט איז לייבי געווען גרייט פאר די קונץ וואס וועט מאכן יענקל'ס סורקוס די גרעסטע אין שטאט.  יענקל האט אנגעצינדען די רינג פון פייער און געוויזן פאר לייבי די באקאנטע ווינק ער זאל אריבערשפרונגען, ווי ער האט שוין אזויפיל מאל געטוהן.  אבער לייבי האט אנגעקוקט יענקל מיט בלעכענע אויגן וואס האבן קלאר געלאזט וויסן פאר יענקל, "בשום אויפן וועל איך דאס טוהן!"

"לייבי, לייבי, טאנץ!," האט יענקל געשריגן.  אבער לייבי האט זיך נישט גערירט.

יענקל, באין ברירה, האט זיך באנוצט מיט זיין אלטע מעטאד און געגעבן לייבי א באלערנדע שמייס.  יעצט האט לייבי געמאכט א חשבון אז ער וועט דאס ממילא נישט איבערלעבן, וואס איז די אונטערשייד צו עס געשעהט דורך סקילה, שריפה, הרג, אדער חנק?  נאר דאס האט לייבי געדארפט — ער איז ארויפגעשפרינגען, גלייך דורך די רינג.  יענקל האט ברייט באלוינט לייבי מיט מער פלייש ווי ער האט נאר אמאל געזעהן.

פון יענעם טאג איז יעדער געווען צופרידן.  יענקל איז געווען צופרידן פון לייבי'ס שפיל, און לייבי האט זיך געפרייט צו באקומען זיינע איינגעטיילטע שטיקלעך פלייש.  און פונקט ווי יענקל האט זיך אזויפיל מאל אויסגעמאהלן, האט ער אויפגעשטעלט א סורקוס מיט א פולע עולם, און די הויכפונקט איז געווען לייבי'ס אריבערשפרונגען די פייערדיגע רינג.  און וויפיל האט יענקל יעצט געמאכט א נאכט?  $10,000!  ער האט געשמייכלט און געלאכט די גאנצע וועג צו די באנק.

יעצט לאמיר פרעגן א שאלה — איז דאס חינוך?  לאמיר צום ערשט נעמען נאך א ביישפיל: מוישי, פון בארא פארק, ניו יארק.

איין טאג קומט מוישי אהיים פון חדר און גייט גלייך אריין צו זיך אין צימער.  "מוישי?," רופט זיין מאמע. "ס'איז צייט פאר נאבטמאל!"  אבער מוישי גייט זיך ווייטער מיט זיינע געשעפטן, נישט אינטערעסירט צו עסן פונקט יעצט“  מוישי," זאגט זיין מאמע. "עס איז דיין מערסטע באליבטע נאכטמאל."  מוישי קריכט שטאטלעך אראפ.  ער עפענט די טאפ, אטעמט טיף אריין, און גיבט א קוק.  “אוף!," רופט ער אויס.  מוישי'ס מאמע איז פארווייטאגט — נאך אזויפיל שעות פון ארבעט צוצוגרייטן נאכטמאל, און דווקא עפעס וואס מוישי האט ליב, באקומט זי דאס אויף צוריק.

פונקט איז אזוי אויסגעקומען אז יענע טאג איז מוישי'ס טאטע געווען אינדערהיים, און האט מיטגעהאלטן וויאזוי מוישי לאזט יעדן הויך און קלאר וויסן ווי ווייט עס שמעקט אים נישט די עסן וואס זיין מאמע האט שווער געארבעט צוצוגרייטן.  "מוישי," רופט זיין טאטע אויס, "קום אהער!"

"ניין!" זאגט מוישי.  אבער אזא סארט אויפפירונג גייט נישט סתם אדורך.

"מוישי, " זאגט די טאטע איבער ווייכערהייט.  "קום אהער."  מוישי שפאצירט אריבער, נאכ'ן זיך בארעכענען אז עס וועט אים מער לוינען.  "מוישי, מען רעדט נישט אזוי צו א מאמע."  מוישי הערט זיך שטילערהייט צו.  אפאר מינוט שפעטער רופט אים זיין טאטע נאכאמאל אריבער.

" מוישי, הער זיך צו.  מאמי און איך האבן דיך אזוי שטארק ליב.  הער וואס אונז גייען טוהן: אויב וועסטו אכטונג געבן מיט וואס די זאגסט פאר נאך א חודש און נאר רעדן שיינערהייט, וועסטו ביים סוף באקומען א מתנה.  אבער אויב נישט, וועט זיין ערנסטע שטראפן."

אין עטליכע וואכן ארום האט מוישי א נייע שפראך.  ער פאלגט מיט הכנעה זיינע עלטערן, און פירט זיך אויף ווי א וואויל קינד.  "קען איך אפשר שפילן ביים טיש פאר אפאר מינוט?," פרעגט ער איידלערהייט.

"יא, מוישי," זאגט זיין טאטע.  "א דאנק פאר'ן פרעגן אזוי שיינערהייט."

יעצט לאמיר פרעגן די שאלה.  איז דאס וואס מוישי האט באקומען אנגערופען חינוך?

די ענטפער איז אז מוישי און לייבי האט מען אנדערש אויסגעלערנט.

אין פאל פון לייבי, ווען ער האט זיך ענדליך געלערנט אריבערצושפרינגען די רינג, איז ער דען מער נישט געווען א ווילדע חי'?  יעדער וועט מסכים זייו אז ער איז נאך אלץ א ווילדע חי' — ער שפרינגט אדורך די רינג נאר ווייל ער האט זיך געלערנט אז דאס איז גוט פאר אים.  עס איז זיכער בעסער צו טאנצן ווי צו ווערן געשלאגן.  לייבי טוט וואס לוינטזיך אים אוון טוט נישט וואס לוינט אים נישט.  ווען מען וואלט שפאצירט מיט די לייב אויפ'ן גאס, וואלט ער אטאקירט מענטשן ארום?  זייער מעגליך אז יא — מען האט אים נישט געלערנט אז מען טאר נישט צערייסן מענטשן.  לייבי האט זיך געלערנט נאר אריבערצושפרינגען א פייערדיגע רינג.

מוישי, אבער, ווערט אויסגעלערנט צו ווערן א העפליכע מענטש.  זיינע עלטערן פרובירן אים צו בויען צו ווערן א איד מיט דרך ארץ און מענטשליכקייט.  די באלוין שטופט מוישי, אבער די עבודת המידות וועט אויסרייסן און אויסארבעטן די אומאיידעלע רייד און אויפפירונג, און אריינבויען א נייע אויסקוק און געדאנקענגאנג.  דאס איז חינוך.

דאס פירט אונז צו די חילוק צווישן אויסלערנען קינדער און אויסלערנען חיות.  אויסלערנען חיות צודריקט די אינערליכע נאטור.  א לייב וועט בלייבן א ווילדע חי' אויך ווען מען לערנט אים אריבערטאנצן א רינג.  די ווילדקייט איז נישט פארשוואונדן, עס איז נאר שטיל געווארן.  ערגעצוואו איז עס נאך דארט, עס איז נאר צודריקט געווארן פאר יעצט.

חינוך, פון די צווייטע זייט, איז נישט צו צודריקן די אינערליכע נאטור פון די קינד, נאר ארויסנעמען וואס איז דארט און אריינשטעלן עפעס בעסער און מער אויסגעארבעט.  דאס איז די סיבה פארוואס עלטערן קענען קוקן אויף זייער צענערלינג און זיך וואונדערן, וואו איז יענע קליינע אינגל אדער מיידל געגאנגען?  וואס איז געשעהן מיט יענע קינד?

די ענטפער איז אז די טיפישע צענערלינג אויפפירונג איז דארט געווען דורכאויס אלע יארן, אבער עס איז געווען שטיל.  די זיסקייטן און מתנות ווירקן שוין נישט אזוי אויף עלטערע קינדער, און עס איז דעריבער גארנישט געבליבן צו אפשטילן די אינערליכע נאטור פון זיך אויפפירן און רעדן אזוי.

חינוך, דעריבער, הייבט זיך אן ביים אינגסטן עלטער, ווייל עס ארבעט אויס א גוטע וועג פאר די קינד צו וואקסן און זיך בויען אין אן ערליכע און אנגענומענע וועג.  חינוך איז א וועג פון לעבן און אן אויסקוק — צו בויען, פארעמען און פירן א קינד צו א לעכטיגע און סוקסעספולע צוקונפט.

הרב יואל גאלד

איין מינוט שפעט

איך וועל קיינמאל פארגעסן מיין ערשטע טאג אויפ'ן שטעלע אלץ רב.  שחרית איז געווען גערופען פאר 6:15 אינדערפרי, און איך בין אנגעקומען איין מינוט שפעט.  די זייגער אויפ'ן וואנט האט געלייענט 6:16 .  ווען איך האב אריינשפאצירט אין בית המדרש בין איך געווארן שאקירט — רוב פון די עלטערע אידן פון די קהילה זענען שוין געזעצן ארומגענומען מיט זייער טלית ותפילין, ווארטנדיג אנצוהייבן דאווענען.

איך געדענק ווי איך האב געטראכט צו מיך, ‘וואס גייט דא פאר? מיין נאמען איז יואל, מיך האט מען ערצויגן חסיד'יש— וואו איין מינוט שפעט איז א האלבע שעה צו פרי...'  איך האב פלינק אנגעטוהן מיין טלית ותפילין און זיך געשטעלט דאווענען.

נאכ'ן דאווענען איז א ניינציג יעריגע איד צוגעקומען צו מיר פון די ווינקל פון שוהל.  ער האט זיך פארגעשטעלט אלץ ר' עמרם דויטש, און מיך ווארעם אנגעוואונטשן אויף מיין נייע שטעלע.  דערנאך האט ער זיך אויסגעדרייט צו מיר און געזאגט, "איך האב באמערקט אז איר זענט געווען שפעט היינט צופרי. ראביי, עס טוט מיר שטארק וויי ווען מענטשן קומען שפעט צו דאווענען. ביטע, פרובירט צו קומען אביסל פריער מארגן."

איך האב מיך געשפירט אזוי פארשעמט.  אויפ'ן מינוט האב איך זיך פארגענומען צו קומען א האלבע שעה פריער די קומענדיגע טאג.  איך בין געווען אנטשלאסן נישט צו ווערן פארשעמט פאר א ניינציג יעריגע מתפלל.  איך האב אבער נישט געוואוסט אז ר' עמרם איז געווען דער וואס עפנט די שוהל פינף אזייגער יעדן אינדערפרי.  אזוי, אריינשפאצירנדיג 5:45 די קומענדיגע טאג, האב איך געזעהן ר' עמרם שוין זיצן אין זיין ווינקל, געמיטלעך לערנען משניות, זאגן תהלים, און זיפן זיין קאווע.  פריער ווי ר' עמרם האב איך נישט געהאט קיין מעגליכקייט צו זיין.

עס האט גענומען א יאר צייט ביז איך האב ענדליך פארשטאנען וואס תפילה מיינט פאר ר' עמרם.

איין שבת נאכמיטאג האבן מיר דורכגעשמועסט איבערלעבענישן פון די צווייטע וועלט מלחמה. "איך בין געווען פון די גליקליכע צו פארלאזן אוישוויץ," האט ר' עמרם דערציילט, "און מען האט אונז גענומען צו א לאגער מיט'ן נאמען באנע.  איך וועל קיינמאל פארגעסן די ווערטער 'ארבעט מאכט פריי'.  איך בין געווען געצוואונגען צו טיילן א האלצענע ברעט מיט דריי אנדערע ארעסטאנטן.  כדי דורכצולעבן די אייז-קאלטע ווינטער נעכט האבן מיר זיך געווארעמט איינער די צווייטע און איינגעטיילט די צייט צו שלאפן.

איין טאג האט מיר א חבר געזאגט, 'עמרם, איך וויל דיר אנטפלעקן א סוד, אבער נאר פאר דיר.  קיינער טאר נישט וויסן וועגן דעם.  איך האב באהאלטן אונטער די באראקן א פאר תפילין.  איך וועל אראפקריכן פאר צוויי מינוט, אנטוהן תפילין און ליינען קריאת שמע, און נאכדעם וועסטו גיין און טוהן די זעלבע.' "

ר' עמרם האט ווייטער פארציילט. "ראביי, פאר זעקס חדשים, ביז מען האט אונז אריבערגעפירט צו בערגן-בעלזן און מיר האבן עס נישט געקענט מיטנעמען, זענען מיין חבר און איךאויפגעשטאנען יעדן טאג פופצן מינוט פאר די אפפעל, געקראכן אונטער די באראק און אנגעטוהן די תפילין.  מיר האבן געלייענט קריאת שמע און נאכדעם געענדיגט דאווענען אויפ'ן וועג ארויס צו דער ארבעט.

יעדן טאג האבן מיר איינגעשטעלט אונזער לעבן פאר די קליינע ביסל וואס מיר האבן געקענט טוהן צו דאנקען דעם באשעפער פאר'ן דורכלעבן נאך א טאג.  עס איז געווען די גרעסטע געשאנק וואס איך האב געהאט דורכאויס די זעקס חדשים — געציילטע מינוטן האבן מיר געגעבן לעבן.

היינט איז ר' עמרם 94 יאר אלט און עפענט נאך די שוהל יעדן טאג פינף אזייגער, און דערמאנט מיך נאך פון צייט צו צייט אז איך בין א מינוט-צוויי שפעט.  ווען איך באטראכט ווי ער דרייעט די תפילין ארום די נומערן איינגעקריצט אין זיין ארעם, וואונדער איך זיך: ווער וועט אויסלערנען אונזערע קינדער וועגן מסירות נפש?  ווער וועט זיי אויסלערנען צו זיין שטאלץ מיט ווער זיי זענען, און פון זייער הערליכע יחוס?  קען א היינטיגע קינד וויסן וואס עס מיינט צו לעבן ווי א איד אין שווערע צייטן?  ר' עמרם האט געלערנט און געלעבט אז אויב איז דא א באשעפער, דאן כאטש מען גייט דורך די ערגסטע און מען פארלירט אלעס— אויב לעבט מען איבער דארף מען ווייטער גיין מיט די תפקיד אלץ איד.

מיר קענען נישט רוען ווילאנג דער ארבעט פון אנצינדן די פונק אין די נעקסטע דור איז געענדיגט.  יעדן טאג, יעדע שעה און יעדע מינוט איז וויכטיג.  מיט עטליכע סעקונדעס קען מען איינקויפן אייביגקייט, און איבערגעבן אייביגקייט צו אונזער משפחה און קינדער.


ווי איז דאס געשעהן?

אלע לעבעלס

5-דזשי א בליק א שמייכל אבאמאקעיר אבדול גהאני באראדער אבדול פאטאח על-סיסי אבדולא יאמין אבו סאאיף אבות ובנים אביגדור ליבערמאן אברהם מרדכי מלאך אגודת ישראל אגריקולטור אדאלף היטלער אהייא אהרן בנציון ווידער או. דזשי. בי. עי או.דזשעי. פּעק או.יו. אובער אוגאנדע אודיא אודע לאנדבאוער אוהורו קעניאטא אוויאציע אוזבעקיסטאן אוטיזם אויסטראליע אומאן אומאר על-ראזאז אונגארן אוקראינע אוראגוויי אורין העטש אושען אינפיניטי אזיע אזערבידזשאן אי.יו. אי.סי.בי. אי.פי.עי. איאטאלא כומעיני איבעי איבערוואג אידישע הויפן איוואנקע טראמפ איטאליע איטסונארי אנאדערא איי-אָו-עס איי.אר.עי. איי.אר.עס. אייאווע איידעהא אייווארי קאוסט אייסיס אייסלאנד אייק קאוועלאדזשע אייקיע אייראפע איירלאנד אילהאן אמאר אילינאי אילעין טשאו אימיגראציע אימעילגעיט אימעילגעיט 2.0 אימפיטשמענט אימראן קהאן אינדאנעזיע אינדיאנא אינדיע אינדיען פוינט אינטעל אינטערוויא אינטערנאַציאָנאַל אינטערנאציאנאלן ספעיס סטאנציע אינטערנעט אינטערעסאנט אינטערפאל אינסטעגראם אינפראסטרוקטור איסט ריווער איסלאמישע דזשיהאד איראן איראק איתמר גינצבורג אכמעד ראכאמי אכסאן איקבאל אל-על אלאבאמא אלאסקע אלאסקע עירליינס אלבאניע אלבערטא ניסמאן אלבערטא פודשימארי אלדזשיריע אלט-רייט אלטערנעיט סייד פארקינג אלי לארידזשאני אלי' פעלדמאן אליבאבא אלידזשיענט עיר אליווער נארט אלימלך שארף אליעזר ברלנד אלכסנדר אלכסנדר אקאסטא אלעזר יונה זילבערמאן אלען דערשאוויץ אלעקס אזאר אלעקס דזשאונס אלעקס וואן דער זעוואן אלעקסאנדער דאונער אלעקסאנדריע אקעסיע-קארטעז אלעקסיי נעוואלני אלעקסיס ציפראס אלערגיע אמאן אמאר אל-באשיר אמונה אמנעסטי אינטערנאציאנאל אמעריקע אמעריקען עירליינס אנאטאלי אנטאנאו אנאליז אנגאלע אנגעלע מערקעל אנדרעי דודא אנטאני סקאראמוטשי אנטאניא גוטערעז אנטאניא לעדעזמא אנטי-טראסט אנטיסעמעטיזם אנטיפא אנקעטע אסאסיעטעד פרעס אסטמא אסקאר לאפּעז ריווערא אפגאניסטאן אפסטעיט נ.י. אפעק אפקויפן און פאראייניגונג אפרים הערשקאוויטש אפרים שעהר אפריקע אקאיעד אולא אקלעהאמע אר.טי. אר.סי.סי.עס. אראס אגאלאראוו ארגענטינע ארטיפישעל אינטעלידזשענס ארי ווייזער אריזאנע אריטריע ארכעאלאגייע ארמעניע ארנאלד שווארצענעגער ארעגאן ארץ ישראל ארקענסא אשראף גאני באב מענענדעז באב קאורקער באבוב באהאמעס באו דיטעל באואינג באואינג 737 באזפיעד באכראין באליוויע באליסטישע וואפן באמבארדיער באן קי-מון באנק אוו אמעריקע באנקראט באסטאן גלאוב באסניע באצאלטע אנאנס באקא האראם באקסד.קאם בארא פארק באראק אבאמא בארבארא אנדערוואוד בארהאם סאליע באריס דזשאנסאן באשאר אל-אסאד באשעפעניש רעכט בודזשעט בולגאריע בורקינא פאסא בזק בי-1-בי בי-ענד-עידזש בי.בי.סי. בי.עם.דאבעליו בי.פי. ביאלאגישע וואפן ביבי נתניהו ביטקוינס ביל געיטס ביל דעבלאזיא ביל לארקין ביל קלינטאן ביל קעסידי ביל שיין בילדער בינגאו בלו ארידזשין בלוטיגע שיסעריי בלומבערג ניוז בלומינג גראוו בלומינגבורג בלעקוואטער בעדפארד סענטער בעטא אראורקע בעל התניא בעלארוס בעלגיע בעלזא בען סאס בען קארדין בען קארסן בענגלאדעש בעני גאנץ בעסט ביי בערל טויבער בערל לאזאר בערנארד ארנאלד בערני סענדערס בערקשייער בראזיל בראנקס בראק לאנג בראשית שיף ברוך גארין ברוך דיין האמת ברוס ראונער ברוקלין ברידזשגעיט בריטיש עירוועיס ברייטבארט ניוז ברייען קאלב ברייען קעמפ ברייען ראסס ברייען שאטז ברית מילה ברסלב ברעד לענדער ברעד פארסקעיל ברעט קעווענאו ברעיקינג ניוז ברעקזיט גאו דעדי גאלדמאן סאקס גאן קאנטראל גאסט עדיטאריאל גואטאמאלא גואם גוגל גוואנטאנאמע בעי גולן בערג גור גורביר גרעוואל גזירת גיוס גיבראלטאר גייקא גמליאל כ"ץ גמליאל רבינוביץ געווין ניוסאם געזונט געזעץ געזעץ ענפארסמענט געמבלינג געמיינדע גערי דוד קאהן געריכט גראפיטי גרוזיע גריכלאנד גרין ניו דיעל גרינע פארטיי גרעב גרעג עבאט גרעג פענס דאוג דוסי דאוג דזשאונס דאמיניק ראפּיני דאמיניקען רעפובליק דאן לעמאן דאן מעקגעהן דאנא ברעזיל דאנא רארבאכער דאנעלד טאסק דאנעלד טראמפ דאנעלד טראמפ דזשוניער דאנקין דאונאטס דאקא דאקומענטן דוב הייקינד דוד בירנבוים דוד גרינפעלד דוד הערש מאנדל דוד וואנונו דוד פריעדמאן דוישטע באנק דושינסקיא דזשאבס דזשאו ארפעא דזשאו בארטאן דזשאו ביידען דזשאו לאוטע דזשאו ליבערמאן דזשאו מענשין דזשאול דזשיאמברא דזשאוסעף מעקארטי דזשאוסעף פערקאוקאו דזשאיר באלסאנארא דזשאן באלטאן דזשאן בוראסאו דזשאן ברענען דזשאן דאוד דזשאן היקאנלופער דזשאן טאורי דזשאן טעילאר דזשאן טעסטער דזשאן מעקעין דזשאן עף. קענעדי דזשאן פאדעסטא דזשאן קאנינגהעם דזשאן קאניערס דזשאן קארנין דזשאן קעלי דזשאן קעסיק דזשאן קערי דזשאנאטאן פאלארד דזשאנסאן-און-דזשאנסאן דזשאסטין טרודא דזשארדזש דאבעליו בוש דזשארדזש לעטימאר דזשארדזש סאראס דזשארדזש עידזש.דאבעליו. בוש דזשארדזש פאפאדאפולוס דזשארדזשיע דזשוליאן אסאנדזש דזשוליאן קאסטרא דזשומאן וויליאמס דזשומעין וויליאמס דזשי-20 דזשי-7 דזשי.אי. דזשיבוטי דזשיל סטיין דזשים אקאסטא דזשים בריידענסטין דזשים דזשארדען דזשים דזשוסטיס דזשימי מאראלעס דזשימי קארטער דזשינע העספעל דזשעב בוש דזשעב הענסערלינג דזשעט עירוועיס דזשעט-בלו דזשעי אינסלי דזשעי סעקולא דזשעי-פי ווידיאס דזשעי.בי.פריצקער דזשעי.פי.מארגען טשעיס דזשעימס אינהאף דזשעימס אניעל דזשעימס וואוסלי דזשעימס מעטיס דזשעימס פיעלדס דזשעימס קלעפער דזשעיסאן שעיפעץ דזשעיעם דזשעיקאב זומא דזשענעט יעללען דזשענעראל מאטארס דזשעף בעזאס דזשעף מערקלי דזשעף סעשאנס דזשעף פלעיק דזשעפערי לארד דזשעפרי בערמאן דזשעקי ספּייער דזשעראד קושנער דזשעראום פאועל דזשערי בראון דזשערי נאדלער דזשערסי סיטי דזשערעמי קארבין די וואך די פיליפינען די פעד די פרשה די צייטונג די.עיטש.על די.ען.עי. דייטשלאנד דייעביטיס דייעט דייען פיינסטיין דין תורה דינא דינע פאועל דיסקרימינאציע דיען העללער דיען סקעלאס דיפלאמאטיע דיק דורבין דירות דירעגולאציע דניאל העקסטער דעב פישער דעבאטע דעוויד אורבען דעוויד איגעי דעוויד בערנהארדט דעוויד דיוק דעוויד יאנסי דעוויד שאלקין דעווין נונעז דעווין פעטריק קעלי דעיוו רייטשערד דעיוויד אייק דעיוויד סיסיליען דעיוויד קאוטער דעיוויד קאטש דעיוויד קלארק דעלאוועיר דעלטא דעלטשי ראדריגעז דעמאקראטישע פארטיי דעמיטרי מעדוועדעוו דעמיטריאס פאגורטסיז דען דאנאווען דען קאוטס דעניעל אורטעגא דעניעל נייגרא דענמארק דעפיציט דער אוצר דער בלאט דער בליץ דער וועקער דער יוד דער שטערן דעראל אייסא דר. רפאל דראגס דראון דרום אפריקע דרום דעקאטע דרום סודאן דרום קאראליינע דרום קארעא דשאן פרילי דשואיש אמעריקען העריטעדש מאנאט דשעימס קאומי דשעיסאן גאלדבלאט דשעיסאן גרינבלאט דשערי-מענדערינג האוואאי האווארד שולץ האוזינג האום דיפאו האומלענד סעקיוריטי האוערד שולץ האופ היקס האיטי האלאנד האלאקאוסט האמזא אסאמא בין לאדין האנג קאנג האנדא האנדוראס האנדל האנדל דעפיציט האני מאליקי האניוועל האפינגטאן פאוסט האקים דזשעפריס האריקעין אירמא האריקעין האזעי האריקעין הארווי האריקעין לעין האריקעין מאריא האריקעין סענדי האריקעין פלארענס הארמוז הדס גאלדפארב הואוועי הואן קארלאס ווארעלא הוליא בארגעז הומא אבאדין הונגער היידאר על אבאדי היידראזשין באמבע היימלאז הייפערלופ הילטאן הילערי קלינטאן היסטאריע הלכה המספיק העלט קעיר הענריקע פענע ניעטע העק הערטז הערי ווילסאן העשי טישלער השגחה פרטיות וואו עיר וואודי דזשאנסאן וואולקאן וואטסעפפ וואל סטריט דזשורנאל וואל סטריט מארקעט וואלגרינס וואלד פייער וואלווא וואלוטע וואלטער שאוב וואלמארט וואלן וואלקאן וואלקסוואגאן וואנג איע וואפן האנדל וואקסין ווארען באפעט וואשינגטאן די.סי. וואשינגטאן סטעיט וואשינגטאן פאוסט וויאריקע דאנסילע ווידעא וויזא וויזניץ וויי.פי.זשי. ווייאמינג ווייסע עקסטרעמיזם ווילבאור ראסס וויליאם באר וויליאם ברעדפארד וויליאמסבורג וויסנשאפט וויסקאנסין וויעטנאם וויען וויקטאר אורבאן וויקיליעקס וויקיפידיע ווירדזשין אטלאנטיק ווירדזשין איילענד ווירדזשיניע ווירטואלע רעאליטעט וולאדימיר זעלענסקי וולאדימיר פוטין וועטער וועטעראנען וועטערבאריכט וועיז וועימא וועלט האנדלס ארגאניזאציע וועלס פארגא ווענעזועלע ווענעטא וועסט נייל וויירוס וועסטשעסטער קאונטי ווערייזאן ווערמאנט ווערעזאנא בריק זאונינג זוזאנע קאפוטאווע זי.טי.אי. זימבאבווע זיקא וויירוס זמירות כאר זעלבסט-דרייוונדיגע קארס זעלבסשטענדיגקייט זעליאז אנדריוו זקני ציון פראטאקאלן זשאמאל קאשוגי זשורנאליזם חבד חברה הצלה חיזבאלע חיים דוד צוויבל חיים דייטש חיים עקשטיין חילול השם חינוך חנוכה חסד חסידות חתם סופר טאהש טאון אוו פאלם טרי טאוני בלעיר טאוני האוואטער טאזשיקסטאן טאיאטע טאליבאן טאם גערעט טאם וואולף טאם טיליס טאם מארינאו טאם סטייער טאם פערעז טאם פרייס טאם קאטאן טאם קארפער טאם שענאן טאמעס ברונעל טאמעס דינאפאלי טאמעס לאופעז פּיער טאנזאניע טאני עווערס טאני שאריס טאפאן-זי בריק טאקער קארלסאן טארא קאונאו טארגעט טארטיקוב טוויטער טוויטערשטורם טויט שטראף טויס.אר.אס טולסי גאבארד טוניזיע טוריזם טורקמעניסטאן טי.מאביל טי.עס.עי. טי.פי.פי. טייוואן טיילאנד טיים מאגאזין טים דרעיפער טים מורפי טים רייען טינא סמיט טעאדאר אלסאן טעגליכע באריכט טעד קרוז טעכנאלאגיע טעלעגראם טעלעמארקעטינג טעלעקאמיוניקאציע טענעסי טעסלא טעקס טעקסאס טעראר טעריסא מעי טערקיי טראגעדיע טראוועל טראמפ אינטערנאציאנאלע האטעל טראמפ טורעם טראמפ פאנדעישאן טראמפ-רוסלאנד סקאנדאל טראמפקעיר טראנספארטאציע טראנספלענט טראנקריפט טרעי גאודי טרעיאן ווייט טרעפיק באריכט טשאד טשאי אינגווען טשאק גרעסלי טשאק שומער טשארלי בעיקער טשארלי דענט טשארלס קאטש טשילע טשעטשניע טשעכיי י.י. דזשעיקאבסאן יאהו יאהרצייט יאווערי מוסאוויני יאיר לפיד יאן סטאלטענבערג יאפאן יאפפעד יארגעי מאסאן יהודה גרין יהושע שלמה גראס יו-טוב יו.עס. ארמיי יו.עס. מעיל יו.עס. נעווי יו.עס. עיר פארס יו.עס. פאוסטעל סערוויסעס יו.עס. קאוסט גארד יו.עס.עם.סי.עי. יו.עף.או. יו.פי.עס. יואל אשר לאבין יואל זילבער יואל ראטה יוטא יולעט פעקערד יום העצמאות יום כיפור יונה כהן יוני הייקינד יוניאנס יונייטעד מאנרא יונייטעד נעישאנס יונייטעד עירליינס יונתן שווארטץ יוסאף טשאהאד יוסטיץ דעפארטמענט יוסי געשטעטנער יוסף שמעון בלייער יורא יושע לאווי יחזקאל משה מתתיהו מלכה יסודות יעדאניס ראדריגאז יעוועטע קלארק יעקב ליצמאן יעקב משה גאנץ יעקב משה טווערסקי יעקב נפתלי ראזענבערג יעקב שוואקי יצחק אולמאן יקותיאל אלימלך פריעדמאן ירדן ירושלים ירושלים אנערקענונג ישי פארגעס ישי שאלאמאן ישראל בער שטיין ישראל היום ישראל כ"ץ ישראל כץ כאמאס כאסאן נאסראלא כאסאן רוכאני כאסני מובאראק כואן ארלאנדא הערנענדעז כואן גואידא כותל המערבי כינע כעמישע וואפן כפרות כפת ברזל‎ כשרות לאאס לאורע אינגרעם לאטארי לאטוויע לאמאר אלעקסאנדער לאמבארדי לאנג איילענד לאקהיד מארטין לארי לייטפוט לבנון לג בעומר להתחזק לואיזיאנא לואיזשי די מאיע לואיס סעפולוועדא לואיס פאראקאן לואיס פערדינאנד דעסטאושעס לוטער סטרענדזש לוי מאיער לוי סענדערס לופטהאנזא לוקסעמבורג לי הארווי אסוואלד ליאפאלדע לאפעז ליביע ליו בארלעטא ליזשיאנעירס ליטע ליטעראטור לייאן עיר לייוו לינדזי גרעהעם לינק'ד-אין ליסע מורקאוסקי ליענדרא ענגליש ליפט ליקוי חמה תשע"ז לעבנסשטייגער לעגאלענד לעטישע דזשעימס לעיקוואד לעפטאפ פארבאט לערי קאדלאו מאד-סליידס מאדנע מאהאטיר מוכאמעד מאונט סיני העלט סיסטעם מאטעא סאלוויני מאטעאס מאראוויטסקי מאיר בן-שבת מאיר לאבין מאכמוד אכמעדינעזשאד מאלאזיע מאלדיוואס מאלטא מאלי מאליסא מארק וויוועריטא מאלקאלם טורנבאל מאמענט מאגאזין מאן דזשי-אין מאנהעטן מאנופעקטשורינג מאנטענא מאנטענעגרא מאנטריאל מאניועל לאופעז אובראדור מאניס שעהר מאנסי מאסאטשוסעטס מאסוד בארזאני מאפע מאקסין וואטערס מאקעדאניע מאראטאן מאראקא מארגען סטענלי מארטי גאלדען מארטי וואלש מארטין שולץ מארטין שקרעלי מאריא בוטינא מאריאנא ראזשאוי מארין לא-פען מארק ווארנער מארק זאקערבערג מארק לעווין מארק מעדאוס מארק קארעלא מארקא רוביא מארשאל איילענדס מוזיק מוטה פראנק מוכאמאד אבאס מוכאמעד בין סאלמאן מוכאמעד זשאוואד זאריף מוכאמעד מורסי מוכאמעד נאאור מון דזשי-אין מונקאטש מוסד אמרי שפר מוסטאפא מעטבאולי מוסלעמענער מוסר מוקטאדא על-סאדר מורסא מזל טוב מיאנמאר מיגועל דיאז-קאנאל מידיא ליעקס מיזורי מיזעלס מיט ראמני מיטל מזרח מיטש מעקאנעל מייק דובקע מייק לי מייק פאמפעיא מייק פענס מייק ראדזשערס מייקל בלומבערג מייקל גרים מייקל האראוויץ מייקל כהן מייקל סאסמאן מייקל פלין מייקראניזיע מייקראסאפט מיכאאיל סאקאשווילי מיליטער מינעסאטע מיסיסיפי מיק מולוועיני מירון מישאל אואון מישאל טעמער מישיגען מישעל באומען מנשה ישראל רייזמאַן מעדיקעיד מעדעצין מעוולאט קאוואסוגלא מעט בעווין מעט גאועטז מעט וויטעיקער מעט-לייף מעטיו היימבאך מעטיו לעסער מעטעאס מאראוויצקי מעין מעיסיס מעלאניע טראמפ מענטל העלט מענטשן רעכט מענינדזשייטיס מעקסיקא מעקסיקאנער וואנט מערב ווירדזשיניע מערילאנד מעריסט מעריק מעשיות מקומות הקדושים מרדכי שיף משביע משה דוד נידערמאן משה ליאון משה נחום קרויס משה רוטברג משה שטערנבוך נ.י. אסעמבלי נ.י. נ.דזש. פארט אויטאריטי נ.י. סיטי קאונסיל נ.י. סענאט נ.י. פּרעסביטעריען נאווארטיס נאטא נאטאלי וועסעלניטסקאיא נאסא נאפטא נאקיע נארוועגיע נארטוועסט עירליינס נדבורנא נוארק נוקלעארע וואפן נח דיער נטורי קרתא ניאגרא פאללס נידיא וועלאסקועז ניו דזשערסי ניו העמפשער ניו זילאנד ניו יארק טיימס ניו יארק סטעיט ניו יארק סיטי ניו יארק פאוסט ניו מעקסיקא ניטא לאווי ניידזשיריע ניידזשעל פאראדזש ניידזשער ניין עלעווען אטאקע נייע בוך נייעס בלעטלעך ניעל גורסאטש ניק עירס ניקאול מאליאטאקיס ניקאל פאשיניאן ניקאלעס מאדורע ניקאלעס סארקאזי ניקאלעס קרוז ניקאראגווא ניקי העילי ניקלשבורג נעבראסקע נעוואדא נעט נוטראליטי נעטפליקס נענסי פעלאוסי נעפאל נעראנדרא מאודי נעשאנאל ענקווייערער נעשאנעל גארד נפתלי בענעט נפתלי מאסטער נתן אייזיקסאן סאאד הארירי סאדיק קהאן סאודי אראביע סאוט טשיינע סי סאוטוועסט עירליינס סאולי ניניסטאו סאטמאר סאל אלבאניז סאלווא קיער סאלוואדאר סאלוואדאר נאסראלא סאלמאנעלא סאמאליע סאמי אנאן סאן דיאגא סאן פראנציסקא סאני סאנקטוארי שטאט סאנקציעס סאשעל מידיא סודאן סוואזילאנד סוזען קאלינס סוזען רייס סוכות סונדאר פיטשאי סועז קאנאל סופרים קאורט סוקאי סטאניסלאוו יעזשעוו סטארבאקס סטוארט לופטפעלד סטיוו בענאן סטיוו דעינס סטיוו מענוטשין סטיוו ניוהאוז סטיוו סקאלייס סטיוו קינג סטיווען מיללער סטיווען סארענסען סטיווען פעדדאק סטעטן איילענד סטעיט דעפארטמענט סטעיסי אבראמס סטענלי מעקקריסטאל סטעפאניע מיינער סטרייק סי.איי.עי. סי.בי.עס. סי.די.סי. סי.ווי.עס. סי.ען.ען. סי.עס.איי.עס. סי.עס.עקס. סי.עף.פי.בי. סיטגאו סיטי בייק סייבער אטאקע סייבער סעקיוריטי סייפולאו סייפאוו סייפרוס סילוועסטער טורנער סינגאפאור סינגאפאור עירליינס סינטיע ניקסאן סיערע ליאון סיקרעט סערוויס סיר סיריע סלאוואניע סלאוואקיי סנעפ סעבעסטשען גארקע סעבעסטשען קורטז סעווען ספרינגס סעווען עלעווען סעט מאולטאן סעט ריטש סעלי יעיטס סעם קלאוויס סעמסאנג סערא האקעבי סאנדערס סערביע סערגיא מאטארעלא סערגעי גארקאוו סערגעי דעבקייעוו סערגעי לאווראוו סערגעי קיסליאק סערגעי ריאבקאוו סערזש סארזשיאן סעריל ראמאפוסא ספארטס ספייגעיט ספינקא ספיריט עירליינס ספעיס עקס ספעיס פארס ספערן ספרינט סקאט גערעט סקאט וואלקער סקאט מאריסאן סקאט סטרינגער סקאט פרואיט סקאטלאנד סקאנדאל סקווירא סקול באס סרי לאנקא עבאלע וויירוס עבי האנטסמאן עגיפטן עגיפטן-עיר עד גילעספי עד דעי עד ראויס עדווארד סנאודען עדווארד פילליפ עדווארד ראיס עדעם סמיט עדעם שיף עזרא קאהן-וואטניק עטיאפיע עטנע עי-321-על-אר עי.בי.סי. עי.די.פי. עי.טי. ענד טי. עי.סי.על.יו. עי.על.עס. עיטש.אר. מעקמעסטער עימי קלאבוטשער עיר בי-ענד-בי עיר פרענס עיר קאנאדע עירבאס עירבאס 320 עירבאס 350 עירבאס 380 עירוב על באגדאדי על דזשאזירא על טשאפא גוזמאן על פרענקען על קאידא על שאבאב על.דזשי.בי.טי. עליאט ענגעל עליזאבעט ווארען עליידזשע קאמינגס עליס וועלס עלען מאסק עלעקטארעל קאלעדזש עלעקטריק קארס עלעקשאן 2016 עלעקשאן 2018 עלעקשאן 2020 עלעקשאן 2021 עם.טי.עי. עם.עס.13 עם.עס.ען.בי.סי. עמא וואלף עמטרעק עמינענט דאמעין עמיראטן עמירעיטס עירליינס עממאנועל מאקראן עמעזאן עמעט פלאד עמערסאן מענאנגאגווא ען.או.עי.עי. ען.אר.עי. ען.בי.סי. ען.וויי.יו. ען.וויי.פי.די. ען.טי.עס.בי. ען.עס.עי. ענגלאנד ענדרו גאלדשטיין ענדרו מעקעיבי ענדרו ענגלין ענדרו קאומאו ענדרויד ענווייראמענטאל ענטאני ווינער ענערגיע ענציקלאָפּידיע עס.אי.סי. עסטאניע עסטרייך עסקנות עף-15 עף-16 עף-35 עף.בי.איי. עף.די.עי. עף.די.ען.וויי. עף.טי.סי. עף.טי.עי. עף.סי.סי. עף.עי.עי. עפל עצות און הילף עקאנאמיע עקוואדאר עקזעקוטיוו ארדער עקיופאקס עקסאן מאביל עקסידענט עקסעס אויל פייפליין עקסקלוסיוו עראפלאט ערד ציטערניש עריטרעיע עריק אלריטש עריק גאנזאלעס עריק גארסעטי עריק האלדער עריק טראמפ עריק סוואלוועל עריק עדעמס עריק שניידערמאן פאבלא קוזינסקי פאדעסטא גרופ פאדערשטע זייט פאול וועילען פאול לעפעידזש פאול מענעפארט פאול נעהלען פאול רייען פּאוליעוו פאולענד ספרינג וואסער פאטולא גולאן פאליטיק פאליטיקא פאליציי ברוטאליטעט פאליציי שיסעריי פאלסבורג פאלעסטיניע פאלעסטינער אויטאריטעט פאלשע נייעס פאנאוועזש פאנאמא פאפא פאקיסטאן פאקס ניוז פאראגוויי פאראדייס פאפירן פארבס פארד פארדאן פארט לאדערדעיל פארטא ריקא פארטוגאל פארטיידיגונג דעפארטמענט פארקינסאנס פובליקאציע פוטש פויבסט פראנציס פוילן פון אידישער ווינקל פון אייוועלט פון די צייטונג פון דער בית פון דער יוד פון דער יושב ראש פון דער מעלדונג פון דער קלאסיפיידס פון המספיק גאזעט פון חיבורי הקהילה פון יעזורו פון ישיבה ווארלד ניוז פון להתחזק פון לוח היום פון לוח הציבור פון מוזיקליין פון פיינע נייעס פון ק"י וואכנשריפט פון קאווע שטיבל פון קול ברמה פון קול הציבור פון קוק ווינקל פון קעטסקיל נייעס פון שערי מדע פורים פי.די.עף. פי.קעי.קעי. פיאט קרייסלער פיו ריסוירטש פיטער בוטידזשעדזש פיטער גאלינסקי פּיטער נעווארא פיטער סטראוק פיטער סטראזשק פייזער פייער פיל מורפי פיליפ גאלדבערג פיליפ העמאנד פילמס פימא פינאנץ פינחס גלויבער פינלאנד פישל שעכטער פלארידע פלו פליטים פליעדיגע קאר פלעטבוש פנחס גלויבער פנחס דוד בונקער פסח פסיכאלאגיע פעדעקס פעדעראלער רעילראוד אדמיניסטראציע פעדעריקא ווילסאן פעדעריקא מוהאריני פּעטי מאורי פעטי מורעי פעטרא פאראשענקא פעטריק ליטעל פעטריק ליעהי פעטריק שאנאהאן פעיסבוק פען סטעישאן פענסילוועניע פעסקא פעקט טשעק פערו פערסישן גאלף פעשמערגא פראטעסט פראנטעיר עירליינס פראנקרייך פרידאם קאקוס פריט באהרארא פרעיסער אנינג פשעווארסק צדקה צהל צונאמי ציווילע קריג ציוניזם ציפערן צניעות צענזוס צענזור צפון דעקאטע צפון קאראליינע צפון קארעא קאוועיט קאורי בוקער קאורי דזשאנסאן קאורי לאוואנדאוסקי קאורי סטוארט קאזאכסטאן קאטאלאניע קאטאר קאטאר עירליינס קאלאמביע קאלאראדא קאליד אלי קאליפארניע קאלעד אלי קאמאלא העריס קאן עדיסאן קאנאדע קאנאקא-פיליפס קאנאר לעמב קאנגא קאנגרעס קאנדאליזא רייס קאנטינענטאל עירליינס קאנסומער פרייוועסי קאנסטאנטין קילימניק קאנסטרוקציע קאנספיראציע קאנעטיקוט קאנצערט קאסאווא קאסטא ריקא קאסטקא קאפיש קאקא קאלא קאר אטאקע קאראנעוויירוס קארופציע קארטער פעידזש קאריביענס קארל אייקהאן קארלאס מאנאם קארלאס סלים קארלאס פוזשעמאנט קארלסבורג קארס קארסיקע קהל לב טהור קהלא קדישא קו קלאקס קלען קובא קווים טארע קוויניפיאק קווינס קולטור קונסט קורדיסטאן קורדן קורצשלוס קידוש השם קים גודאנגא קים דזשאנג יאנג קים יאנג אן קים יאנג טשאל קינדליין קינדער קינדערליך קיסטאון אויל פייפליין קיסטאון ווירוס קיעט שילער קירוב רחוקים קירסטין דזשיליבראנד קירסטען ניעלסאן קלאגע קלויזענבורג קליפף סימס קלמן יעגער קלעיר מעקעסקיל קעווין דע-ליאן קעווין מעקאלינען קעווין מעקארטי קעטי ארינגטאן קעטי קראנינגער קעטלין וויין קעטסקילס קעי.דזשי.בי. קעיטי האקול קעיטי ערינגטאן קעיפ ווארדע קעלי סעדלער קעליען קאנוועי קעמבאדיע קענטאקי קעניע קענסאס קענסער קענעדי לופטפעלד קענעדי פיילס קענעט פרעיזשער קערען הענדעל קערעסטיר קראאטיע קראון הייטס קראלי קראסנא קרבתנו קריג קרימינאל קריס וואלאס קריס מורפי קריס קאומאו קריס קאלינס קריס קריסטי קריסטאפער פארינא קריסטאפער קאונס קריסטאפער רעי קריסטין בלעסי פארד קריסטינא קירשנער קריפטא-קורענסי קרית טאהש קרית יואל קרעדיט סוויס קרעטשניף ר' יצחק זלמן גיפס ראאול קאסטרא ראב גאלדסטאון ראב פארטער ראבאט ראבערט באוערס ראבערט ווילקי ראבערט מוגאבי ראבערט מוללער ראבערט עסטארינא ראבערט פיקא ראד בלאגאיעוויטש ראד וויהלער ראד ראזענשטיין ראדזשער סטאון ראדיקאליזם ראדריגא דוטערט ראוד איילענד ראווי ראגביר ראיאטן ראילא אודינגא ראלף נארטעם ראם עמאניועל ראמי אל-חאמדאלע ראן דזשאנסאן ראן ראקוועל האנסען ראסיזם ראסיפ טאיעפ ערדאוואן ראפאעל עספינאל ראש השנה ראשידא טאליב רובי ריבלין רובען דיאז רודי דזשוליאני רויטע קרייץ רויטערס רויעל דאטש-שעל רומעניע רוסלאנד רוסלאנד-וואלן סקאנדאל רחל מעדאו רי יאנג הא ריטינק-עקס ריטעיל ריטשארד בוערי ריטשארד בור ריטשארד בלומענטאל ריטשארד ניעל ריטשארד ספענסער ריטשארד פאוסעט ריטשארד פעינטער ריטשארד קארדרעי ריטשארד קלארידא ריטשי טאורעז רייזע פארבאט רייט-עיד רייכערן רייען זינקע רייקערס איילענד רינאט אכמעטשין ריעל עסטעיט ריעק מאשאר ריק געיטס ריק סעקאון ריק סקאט ריק פערי ריק קאטאן ריקאל ריקארדא מארטינעלי ריקארדא ראסעלא רעגיאנאל ביקור חולים רעגירונג רעגירונג פראגראמען רעגירונג שאטדאון רעי לאהוד רעי מאר רעינס פריבוס רעליגיע רענד פאול רענדאלף אלעיס רעפובליקאנער פארטיי רעקס טילערסאן שאהיד קאהאן אבאסי שאול עלאוויטש שאן העניטי שאן ספייסער שבועות שבתאי שווייץ שוועדן שומרים שחיטה שטורם שטורעם אלבערטא שטייער שי דזשינפינג שילע דזשעקסאן לי שינזא אבעי שיעורים שיפפינג שיקאגא שלום בית שלום יעקב וואזנער שלום לעמער שלום מרדכי רובאשקין שלמה בינעט שלמה האפמאן שלמה העלבראנץ שלמה יהודה רעכניץ שלמה עהרליך שמואל בוטח שמואל ניימאן שמחה אייכנשטיין שמחה דאסקאל שמחה פעלדער שמחות שמעון גרין שמעון שפיטצער שעווראן שעלדאן סילווער שעלי מעיער שעלי סימאנדס שעלי קעפיטא שענדונגערס שפאניע שפיאנאזש שרה נתניהו שרעק און סטראשע תולדות אברהם יצחק תולדות אהרן תימן תפילה תשעה באב