ווינטיגע און קעלטערע וועטער וועט אריינקומען איבערנאכט און מארגן.

מיטוואך קומט אן די קומענדיגע שטורם. און אנהויב ברענגט עס שניי מיטוואך נאכמיטאג, אבער מיט מילדערע לופט. אויפן וועג אריין, וועט זיך עס טוישן אויף אייז און רעגן אין שטאט. עטליכע אינטשעס זענען מעגליך. מיטוואך נאכט גייט עס אינגאנצן אריבער צו רעגן, און ביי דאנערשטאג וועט ווערן זייער מילד. ענדע וואך ווערט זוניג און קיהל.


ניו יארק סיטי
היינט נאכט-🌛💨22
דינסטאג-🌤35
נאכט-🌛◀️☁️25
מיטוואך-❄️34
דאנערשטאג-🌧◀️🌤52
פרייטאג-🌤45
שבת-🌤◀️☁️45
זונטאג -☔️52
מאנטאג-🌤48

לעיקוואוד
היינט נאכט-🌛💨22
דינסטאג-🌤38
נאכט-🌛◀️☁️25
מיטוואך-❄️◀️☔️37
דאנערשטאג-🌧◀️🌤54
פרייטאג-🌤47
שבת-☁️◀️☔️47
זונטאג -☔️52
מאנטאג-🌤50

מאנסי און קרית יואל
היינט נאכט-🌛💨17
דינסטאג-🌤30
נאכט-🌛◀️☁️15
מיטוואך-❄️30
דאנערשטאג-🌧◀️🌤50
פרייטאג-🌤42
שבת-🌤◀️☁️42
זונטאג -☔️48
מאנטאג-🌤45
א ? מיינט אז עס איז ווייניגער ווי 50% מעגליך.

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל