ניו יארק סיטי
היינט נאכט-🌛💨28
דאנערשטאג-🌤45
נאכט-☁️38
פרייטאג-🌦?55
שבת-🌤42
זונטאג -☁️◀️❄️?☔️38
מאנטאג-🌤38
דינסטאג-🌤35
מיטוואך-❄️?☔️40

לעיקוואוד
היינט נאכט-🌛💨28
דאנערשטאג-🌤45
נאכט-☁️38
פרייטאג-🌦?55
שבת-☔️?❄️42
זונטאג -❄️?☔️38
מאנטאג-🌤40
דינסטאג-🌤37
מיטוואך-❄️?☔️42

מאנסי און קרית יואל
היינט נאכט-🌨?◀️🌛💨22
דאנערשטאג-🌤42
נאכט-☁️38
פרייטאג-🌧?48
שבת-🌤38
זונטאג -☁️◀️❄️32
מאנטאג-🌤35
דינסטאג-🌤30
מיטוואך-❄️35
א ? מיינט אז עס איז ווייניגער ווי 50% מעגליך.

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל