די רעגן, אייז און שניי וועט זיך ענדיגן איבערנאכט. וועגן, טראָטואַרן און שאסייען קענען בלייבן גליטשיג, ספעציעל אפסטעיט רוב פון די נאכט. מארגן ווערט טייל זוניג און שטארק ווינטיג. טרוקענע און שיינע וועטער בלייבט דאנערשטאג, אבער א פרישע שטורם ברענגט רעגן און מילדערע וועטער פרייטאג.

די וועטער פאר שבת און אנהויב קומענדיגע וואך איז דערווייל אומקלאר געווארן, מיט קעלטערע לופט און נאך א שטורם אדער צוויי וואס קענען קומען נאנט גענוג צו ברענגען שניי אדער בלייבן ווייט גענוג פאר קאלטע און טרוקענע וועטער.


ניו יארק סיטי
היינט נאכט-☔️💨35
מיטוואך-🌤💨43
נאכט-🌛💨28
דאנערשטאג-🌤45
פרייטאג-🌧?52
שבת-🌤◀️❄️?☔️42
זונטאג -☁️◀️❄️?38
מאנטאג-🌤38
דינסטאג-🌤36

לעיקוואוד
היינט נאכט-☔️💨35
מיטוואך-🌤💨43
נאכט-🌛💨28
דאנערשטאג-🌤47
פרייטאג-🌧52
שבת-🌤◀️❄️?☔️42
זונטאג -☁️◀️❄️?38
מאנטאג-🌤38
דינסטאג-🌤◀️❄️?37

מאנסי און קרית יואל
היינט נאכט-❄️⛷💨28
מיטוואך-🌤💨38
נאכט-🌛💨23
דאנערשטאג-🌤42
פרייטאג-🌧?48
שבת-🌤◀️❄️?37
זונטאג -☁️◀️❄️?35
מאנטאג-🌤32
דינסטאג-🌤32
א ? מיינט אז עס איז ווייניגער ווי 50% מעגליך.

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל