נאך א לאנגע אויספארשונג פון איבער 18 חדשים, האט א פּאַרליאַמענטארע קאמיטע אין לאנדאן ארויסגעגעבן א באריכט איבער דעם סאשעל מידיא פירמע פעיסבוק, אין וועלכע זי באשולדיגט איר אין פריוואטקייט פארלעצונגען און אומלעגאלע מאנאפאל טאקטיקן און רופט פאר א זעלבשטענדיגע איבערזיכט אויף די פירמע. דער אויספארשונג איז א רעזולטאט פון עטליכע עפנטליכע סקאנדאלן איבער פריוואטקייט פארלעצונגען פון די פירמע, ווי דאס פארקויפן פריוואטע אינפארמאציע פאר באנוצער פאר דרויסנדיגע פירמעס און רעגירונגען, און דער באריכט זאגט אז - טראץ אירע צוזאגן - האט די פירמע גאנץ ווייניג געטוישט און טוט נאך אלס באגיין פארברעכנס און פארלעצט פריוואטקייט.

״עס איז נישטא קיין אויסוועג נאר אוועקשטעלן א דרויסנדיגע איבערזיכט. די עפאכע וואס מען געטרויט טעכנאלאגיע פירמעס אז זיי זאלן זיך אליין רעגולירן איז פאראיבער״, זאגט דער באריכט. זי טוט רעקאמענדירן פאר פּאַרליאַמענט צו דורכפירן א געזעץ וועלכע זאל פארפליכטן פעיסבוק צו שטיין אונטער די אויפזיכט פון א זעלבסעשטענדיגע אגענטור וועלכע וועט פארמירט ווערן דורך די רעגירונג. די באריכט איז ארויסגעקומען גאר שארף קעגן פעיסבוק, רופענדיג איר "דיגיטאַלע באנדיטן"...


גענומען מיט רשות פון פיינע נייעס


קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל