צען מענטשן, אַריינגערעכנט אַ קליין קינד, זענען געשטארבן אין אַ פייער אין א אַכט-שטאקיגע אפארמענט געביידע אין דרום-מערב פּאַריז. מער ווי 30 מענטשן - אַריינגערעכנט זעקס פייערלעשער - זענען פארוואונדעט געווארן. איין מענטש איז אין אַ ערנסטע צושטאַנד. פופציג מענטשן זענען עוואַקואירט געווארן דורך לייטערס פון די באוואוינטע געביידע.

פארשערס גלויבן אז די פייער - איינע פון די מערסט-טויטליכע אין דער פראנצויזישע הויפטשטאט אין יאָהרן - איז מעגליך אנגעצינדן געווארן דורך אַן אַרסאָן. א פרוי וואס איז פריער פארהאלטן געווארן דורך די פּאָליציי, ווערט מער נישט אויסגעפרעגט, און, נאָכ'ן אַדורכגיין מעדיצינישע און אויפפירונג טעסטן, איז אריינגעשטעלט געווארן אין די פּסיכיאַטרישע אפטיילונג פון די פּאַריזער פּאָליציי.קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל